Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Leghennenhouderij

Stabiele omvang leghennenbedrijven
18-12-2023

In 2023 is zowel het aantal bedrijven als het totaal aantal leghennen vrijwel gelijk gebleven. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde bedrijfsomvang.

In de afgelopen decennia is bij een licht stijgende leghennenstapel het aantal gespecialiseerde leghennenbedrijven voor consumptie-eieren gestaag gedaald naar circa 565. Dit aantal bedrijven uit de CBS-Landbouwtelling wordt met de steekproef van het Bedrijveninformatienet gerepresenteerd. In 2023 zijn zowel de leghennenstapel als het aantal bedrijven en de gemiddelde bedrijfsomvang ongeveer gelijk gebleven.

Vanaf 2004 groeide de gemiddelde bedrijfsomvang flink, maar in de jaren 2014-2019 nam de bedrijfsomvang af. Dat laatste is vooral het gevolg van de omschakeling van kooihuisvesting naar scharrelkippen. In 2020 daalde het aantal bedrijven naar 548 door een nieuwe definitie, waardoor gespecialiseerde opfokbedrijven niet meer worden meegenomen (circa 100 opfokbedrijven). Daarna is het aantal bedrijven iets toegenomen tot 565 in 2023.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven