Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Leghennenhouderij

Schaalvergroting stagneert bij leghennen
19-12-2022


In 2022 is het aantal bedrijven gestegen bij een lichte daling van het aantal leghennen, waardoor de gemiddelde bedrijfsomvang iets is gedaald.In de afgelopen decennia is bij een licht stijgende leghennenstapel het aantal gespecialiseerde leghennenbedrijven voor consumptie-eieren gestaag gedaald naar 564. In 2022 is het totaal aantal leghennen iets gedaald en het aantal bedrijven licht gestegen waardoor de gemiddelde bedrijfsomvang iets is gedaald.

Vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2014 kwam daarin een kentering doordat het aantal leghennen sterker daalde dan het aantal bedrijven en de bedrijfsomvang nam daardoor af tot 2019. Dat is vooral het gevolg van het verbod op de traditionele kooihuisvesting in 2012 en de omschakeling naar meer bedrijven met scharrelhennen zonder of met uitloop. In 2020 was de daling van het aantal bedrijven naar 546 het gevolg van de nieuwe definitie waarbij gespecialiseerde bedrijven met hoofdzakelijk jonge hennen niet meer worden meegenomen (circa 100 opfokbedrijven). Daarna is het aantal bedrijven iets toegenomen tot 546 in 2022. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden per bedrijf relatief minder toe en is vanaf 2016 gedaald.Bij een vrij stabiele leghennenstapel daalde het aantal bedrijven gestaag in de afgelopen jaren. Vooral vanaf 2004 is de gemiddelde bedrijfsomvang flink gegroeid. In 2003 is wel een forse dip te zien door de uitbraak van vogelgriep. Geruimde bedrijven in Gelderland kwamen daardoor in 2003 langere tijd leeg te staan. Door de verbetering van de arbeidsproductiviteit (meer leghennen per arbeidskracht) nam het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) per bedrijf relatief minder sterk toe.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven