Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Melkveehouderij

Gemiddeld 113 melkkoeien per bedrijf
19-12-2022

Het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf is, op basis van het Bedrijveninformatienet, tussen 2000 en 2022 toegenomen van 57 tot ruim 113 stuks. Uit de CBS-Landbouwtelling blijkt dat er in 2022 per saldo 520 melkveebedrijven zijn gestopt (4,7%). Dit is twee keer zo veel als de gemiddelde afname van 2% over de laatste 10 jaren. Mede hierdoor is de overblijvende groep met 3,5% in omvang toegenomen in 2022 want in totaal worden er nauwelijks minder koeien in Nederland gehouden. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van het aantal dieren in de CBS-Landbouwtelling.

De totale melkproductie in Nederland zal over 2022 naar verwachting met 1% toenemen ten opzichte van 2021. Het aantal melkkoeien is op nationaal niveau vrijwel gelijk en de melkproductie per koe neemt 1% toe. Op bedrijfsniveau stijgen de totale melkproductie en het aantal melkkoeien door de eerdergenoemde afname van het aantal melkveebedrijven..


Biologische melkveehouderij

Het aantal biologische melkveebedrijven nam in 2022 met 3% toe naar 542. Daarnaast steeg de hoeveelheid geproduceerde biologische melk per bedrijf doordat het aantal melkkoeien per bedrijf van 91 melkkoeien in 2021 toenam naar 92,5 stuks in 2022. De melkproductie per koe zal naar verwachting licht toenemen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven