Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Melkveehouderij

Gemiddeld 114 melkkoeien per bedrijf
18-12-2023

Het gemiddelde aantal melkkoeien per melkveebedrijf is, op basis van het Bedrijveninformatienet, tussen 2000 en 2023 toegenomen van 57 tot ruim 114 stuks. Uit de CBS-Landbouwtelling blijkt dat er in 2022 per saldo 350 melkveebedrijven zijn gestopt (2,6%). Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde afname van 2,5% over de laatste 10 jaren. Mede hierdoor is de overblijvende groep met 1,5% in omvang toegenomen in 2023.  

De totale melkproductie in Nederland zal over 2023 naar verwachting met 1,2% toenemen ten opzichte van 2022. Het aantal melkkoeien neemt op nationaal niveau iets af en de melkproductie per koe neemt 2,5% toe. Op bedrijfsniveau stijgen de totale melkproductie en het aantal melkkoeien door de eerdergenoemde afname van het aantal melkveebedrijven.


Biologische melkveehouderij

Het aantal biologische melkveebedrijven nam volgens de CBS-Landbouwtelling in 2023 met 4,5% toe naar 486. De hoeveelheid geproduceerde biologische melk per bedrijf bleef gelijk doordat een iets hogere melkproductie per koe tenietgedaan werd door een afname van het aantal melkkoeien per bedrijf. De totale afgezette hoeveelheid melk zal hierdoor naar verwachting ook met 4,5% toenemen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven