Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Vollegrondsgroenteteelt

Standaardopbrengst gedaald op vollegrondsgroentebedrijven
19-12-2022

De vollegrondsgroentebedrijven in het Informatienet representeren de ongeveer 750 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling met een omzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond van de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven in het Informatienetwerk bedraagt in 2022 gemiddeld 26,5 ha. Dit is hiermee een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling.

De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaald) is in de periode 2001-2021 gestaag gedaald van 2,25 in 2001 naar 1,39 arbeidsjaareenheden in 2022. De omvang in standaardopbrengst per bedrijf is gestegen van 225.000 euro begin jaren 2000 tot circa 420.000 euro in 2022. Daarmee is de gemiddelde omvang licht gedaald; in 2021 was de omvang gemiddeld nog 445.000 euro standaardopbrengst.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven