Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Vollegrondsgroenteteelt

Standaardopbrengst stabiel op vollegrondsgroentebedrijven
18-12-2023

De vollegrondsgroentebedrijven in het Informatienet representeren de ongeveer 750 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling met een omzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond van de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven in het Informatienet bedraagt in 2023 gemiddeld 34,7 ha. Dit is hiermee een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling.

De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaald) is in de periode 2001-2011 gestaag gedaald van 2,25 in 2001 naar circa 1,60 arbeidsjaareenheden in 2011. Vanaf die tijd is de onbetaalde arbeidsinzet vrij constant gebleven. De omvang in Standaardopbrengst per bedrijf is gestegen van 225.000 euro begin jaren 2000 tot circa 617.000 euro in 2023. Er zijn in 2022 nieuwe SO-normen vastgesteld met ingangsjaar 2023, waardoor de Standaardopbrengst hoger uitvalt, naast de stijging in opbrengsten. In 2022 was de omvang gemiddeld nog 553.000 euro Standaardopbrengst.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven