Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Snijbloementeelt

Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden blijft onveranderd
18-12-2023

Op snijbloemenbedrijven in het Informatienet zijn er op een gemiddelde glasbloemenbedrijf ongeveer 1,6 onbetaalde arbeidsjaareenheden werkzaam. Dit aantal is ten opzichte van een jaar eerder onveranderd gebleven. Het totaal aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2023 gemiddeld 9 per bedrijf.

De snijbloemenbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen ongeveer 900 gespecialiseerde snijbloemenbedrijven uit de Landbouwtelling met een Standaardopbrengst (SO) groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven bleef het gemiddelde areaal cultuurgrond in 2023 nagenoeg gelijk met 3,4 ha. De Standaardopbrengst per bedrijf steeg naar 1.869.000 euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven