Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Snijbloementeelt

Areaal snijbloemenbedrijven gestegen
19-12-2022

Op deze bedrijven is de beteelbare oppervlakte onder glas gelijk gebleven ten opzichte van 2021 met 2,04 ha. Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2022 gemiddeld 11,9 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,54 onbetaald (ondernemer en gezinsleden). De snijbloemenbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen ongeveer 907 gespecialiseerde snijbloemenbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardopbrengst (SO) groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven bleef het gemiddelde areaal cultuurgrond in 2022 nagenoeg gelijk met 3 ha.

Op deze bedrijven is de beteelbare oppervlakte onder glas gelijk gebleven ten opzichte van 2021 met 2,04 ha. Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2022 gemiddeld 11,9 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,54 onbetaald (ondernemer en gezinsleden).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven