Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Varkenshouderij

Schaalvergroting varkenshouderij gaat door
19-12-2022


Het aantal bedrijven is in de afgelopen jaren flink gedaald bij een afnemende varkensstapel. De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) van de overheid heeft daaraan ook een bijdrage geleverd door bijna 7% van de Nederlandse varkensrechten op te kopen, van in totaal 278 varkenshouders. De gemiddelde bedrijfsomvang nam toe tot bijna 1,2 miljoen euro SO in 2022 (430 zeugen en 2.180 vleesvarkens). Het aantal onbetaalde aje per bedrijf is weinig veranderd door de verbetering van de arbeidsproductiviteit en het inhuren van betaalde medewerkers. Daardoor is het aantal arbeidsjaareenheden gestegen naar gemiddeld 2,5 per bedrijf, waarvan 1,2 betaalde aje.


Tussen de bedrijfstypen zijn grote verschillen in bedrijfsomvang. De vleesvarkensbedrijven zijn duidelijk kleiner dan gemiddeld met daarbij ook minder inzet van de onbetaalde krachten en weinig (20%) betaald personeel.

Bedrijven en bedrijfsopzet van gespecialiseerde varkensbedrijven, per bedrijfstype, 2021 en 2022
Alle bedrijvenZeugenbedrijvenVleesvarkensbedrijvenGesloten varkensbedrijven
2021
Aantal bedrijven2.2306001.130510
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1.1551.2198051.859
Aantal onbetaalde aje1,321,711,021,52
Aantal vleesvarkens2.1803102.6003.470
Aantal zeugen43090030750
2022
Aantal bedrijven2.1205801.060480
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1.1931.2238501.910
Aantal onbetaalde aje1,331,711,031,52
Aantal vleesvarkens2.2603102.7303.570
Aantal zeugen44090030770
Bron: Bedrijveninformatienet.

 
Naast de gespecialiseerde bedrijven zijn er ruim 1.100 andere agrarische bedrijven met varkens. Daar vormt de varkenshouderij een neventak naast bijvoorbeeld rundvee of maisteelt. Er is in de afgelopen decennia een sterke krimp geweest in deze categorie overige bedrijven met varkens.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven