Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Varkenshouderij

Neerwaartse trend van het aantal varkensbedrijven zet door, niet alleen in Nederland
18-12-2023

In de afgelopen jaren is het aantal varkensbedrijven flink gedaald, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen. In Duitsland nam de varkensvleesproductie met circa 10% af en in Denemarken met zo’n 20%. De mate waarin en de redenen verschillen per land. Sommige landen zien stabilisatie, terwijl in andere landen de daling nog jaren zal doorgaan. Een belangrijke reden voor de daling van het aantal dieren in Noordwest-Europa zijn de verhoogde milieu- en dierenwelzijnseisen in de verschillende landen die ook hebben te kampen met sterk gestegen productiekosten, veranderende exportposities en toenemende wet- en regelgeving. Ook de hoge rentabiliteit van directe verkoop van voergrondstoffen heeft geleid tot een kleinere varkensproductie.

In de afgelopen jaren is het aantal varkensbedrijven flink gedaald, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen. In Duitsland nam de varkensvleesproductie met circa 10% af en in Denemarken met zo’n 20%. De mate waarin en de redenen verschillen per land. Sommige landen zien stabilisatie, terwijl in andere landen de daling nog jaren zal doorgaan. Een belangrijke reden voor de daling van het aantal dieren in Noordwest-Europa zijn de verhoogde milieu- en dierenwelzijnseisen in de verschillende landen die ook hebben te kampen met sterk gestegen productiekosten, veranderende exportposities en toenemende wet- en regelgeving. Ook de hoge rentabiliteit van directe verkoop van voergrondstoffen heeft geleid tot een kleinere varkensproductie.
Sinds 2020 is het aantal varkens en varkensbedrijven in Nederland afgenomen door onder andere de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). Ten opzichte van 2022 vindt er een daling in het aantal varkensbedrijven plaats van circa 5%. Het merendeel hiervan zijn vleesvarkensbedrijven, hierna volgen gesloten bedrijven. Voor de zeugenhouderij geldt dat er een krimp in aantal bedrijven plaatsvindt van circa 2%.
Dit jaar nemen ook een aantal varkenshouders deel aan de subsidieregeling voor bedrijfsbeëindiging, genaamd de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV & LBV+). Per 6 december 2023 zijn er 525 aanvragen van varkenshouders ingediend, tot op heden is het nog onbekend hoeveel er daadwerkelijk zullen stoppen (RVO). Het effect van deze uitkoopregelingen zal na 2024 merkbaar zijn.

De gemiddelde bedrijfsomvang van de gespecialiseerde varkensbedrijven nam toe tot bijna 1,3 miljoen euro SO in 2023 (360 zeugen en 2.227 vleesvarkens). Het aantal onbetaalde aje per bedrijf is weinig veranderd door de verbetering van de arbeidsproductiviteit en het inhuren van betaalde medewerkers.
Tussen de bedrijfstypen zijn grote verschillen in bedrijfsomvang. De vleesvarkensbedrijven zijn duidelijk kleiner dan gemiddeld met daarbij ook minder inzet van onbetaalde krachten en weinig (20%) betaald personeel.
Naast de gespecialiseerde bedrijven zijn er ruim 1.100 andere agrarische bedrijven met varkens. Daar vormt de varkenshouderij een neventak naast bijvoorbeeld rundvee of akkerbouw. Er is in de afgelopen decennia een sterke krimp geweest in deze categorie overige bedrijven met varkens.
Bedrijven en bedrijfsopzet van gespecialiseerde varkensbedrijven, per bedrijfstype, 2022 en 2023
Alle bedrijvenZeugenbedrijvenVleesvarkensbedrijvenGesloten varkensbedrijven
2022
Aantal bedrijven2.1405801.060510
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1.1701.2498991.657
Aantal onbetaalde aje1,361,671,11,59
Aantal vleesvarkens2.3603702.9203.250
Aantal zeugen32078020460
2023
Aantal bedrijven2.0205201.040460
Standaardopbrengst (x 1.000 euro)1.3121.3491.0711.840
Aantal onbetaalde aje1,361,691,11,59
Aantal vleesvarkens2.3804002.9303.250
Aantal zeugen38095020550
Bron: Bedrijveninformatienet.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven