Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Vleeskalverhouderij

Toenemende bedrijfsomvang vleeskalverenbedrijven
18-12-2023

De sector streeft naar minder aanbod, omdat de Europese consumptie van kalfsvlees naar verwachting zal dalen. Daarnaast spelen milieumaatregelen een grote rol. Oudere stallen moeten bijvoorbeeld in de provincie Noord-Brabant voldoen aan de nieuwe reductiedoelstelling voor ammoniakemissie, zoals vastgelegd in de omgevingsverordening. In 2023 neemt het aantal gespecialiseerde vleeskalverbedrijven (blank en rosé) naar verwachting af met 6% tot 1.130. Het totaal aantal bedrijven met vleeskalveren neemt ook af maar iets minder (-3%). De gemiddelde bezetting per gespecialiseerd bedrijf met blankvleeskalveren op contract bedraagt 974 dieren, wat een toename is van 1,5%. Het aantal onbetaalde arbeidskrachten fluctueert over de afgelopen jaren en is in 2023 1,38 onbetaalde arbeidsjaareenheden per bedrijf. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven