Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Zetmeelbedrijven

Bedrijfsomvang zetmeelaardappelbedrijven stabiel
19-12-2022


Het aantal zetmeelaardappelbedrijven vertegenwoordigd door de steekproefbedrijven in het Bedrijveninformatienet daalde in 2022 licht tot onder de 800. Het aantal zetmeelaardappelbedrijven in de populatie van de Landbouwtelling (in totaal ruim 790 bedrijven > 25.000 euro SO) nam iets af ten opzichte van 2021.


Tussen 2001 en 2022 is de gemiddelde bedrijfsomvang van het zetmeelaardappelbedrijf toegenomen van ruim 50 ha tot 83 ha in 2022. De bedrijfsomvang lijkt licht af te nemen de laatste jaren. De arbeidsinzet van de ondernemer en het gezin op de zetmeelaardappelbedrijven bedraagt de laatste jaren ongeveer 1,2 onbetaalde aje (arbeidsjaareenheden) per bedrijf.

De gemiddelde economische omvang van zetmeelaardappelbedrijven in standaardopbrengst (SO) bleef stabiel op ruim 250.000 euro. Tussen 2015 en 2016 deed zich een forse toename voor. Dit heeft te maken met een verhoging van de SO-normen in 2016, na een periode met hogere opbrengsten voor akkerbouwgewassen. Uitgedrukt in euro per hectare is de gemiddelde standaardopbrengst op zetmeelbedrijven lager dan op de overige akkerbouwbedrijven (3.000 respectievelijk 4.000 euro SO/ha). De oorzaak ligt vooral in het feit dat zetmeelaardappelen een lagere SO-norm hebben dan consumptie- en pootaardappelen. Ook worden er op de zetmeelbedrijven minder groenten geteeld (groenten hebben vaak een hogere norm dan aardappelen of suikerbieten).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven