Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Zetmeelbedrijven

Bedrijfsomvang zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel
18-12-2023

Het aantal zetmeelaardappelbedrijven vertegenwoordigd door de steekproefbedrijven in het Bedrijveninformatienet bleef in 2023 rond de 800.

Tussen 2001 en 2023 is de gemiddelde bedrijfsomvang van het zetmeelaardappelbedrijf toegenomen van ruim 50 ha tot 90 ha in 2023. De arbeidsinzet van de ondernemer en het gezin op de zetmeelaardappelbedrijven bedraagt de laatste jaren ongeveer 1,2 onbetaalde aje (arbeidsjaareenheden) per bedrijf.

De gemiddelde economische omvang van zetmeelaardappelbedrijven in Standaardopbrengst (SO) steeg tot 303.000 euro. Tussen 2015 en 2016 deed zich een forse toename voor, die ook dit jaar weer te zien is. Dit heeft te maken met een verhoging van de SO-normen in 2016 en 2023, na periodes met hogere opbrengsten voor akkerbouwgewassen. Uitgedrukt in euro per hectare is de gemiddelde Standaardopbrengst op zetmeelbedrijven lager dan op de overige akkerbouwbedrijven (3.400 respectievelijk 4.400 euro/ha). De oorzaak ligt vooral in het feit dat zetmeelaardappelen een lagere SO-norm hebben dan consumptie- en pootaardappelen. Ook worden er op de zetmeelbedrijven minder groenten geteeld (groenten hebben vaak een hogere norm dan aardappelen of suikerbieten).
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven