Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Arbeidsopbrengst - Kottervisserij

Verwachte arbeidsopbrengst in 2022 fors lager dan in 2021 en daarvoor
21-9-2023

De geraamde totale arbeidsopbrengst in de kottervisserij is in 2022 verder gedaald naar rond 59 mln. euro (-17%). Dat is bijna 11 mln. euro minder dan in 2021 toen dit nog bijna 70 mln. euro was.

In de jaren 2019 en 2018 kwam de arbeidsopbrengst nog uit op respectievelijk 80 mln. euro en 144 mln. euro. De totale arbeidsopbrengst bestaat uit de deellonen (waaronder de sociale lasten) van de opvarenden, plus het nettoresultaat van de vloot. De geraamde deellonen inclusief sociale lasten kwamen in 2022 uit op 63 mln. euro; dat is even hoog als in 2021.
Het geraamde nettoresultaat kwam in 2022 uit op circa -6 mln. euro, In 2021 was dat nog +4 mln. euro. In de periode 2015-2018 werden elk jaar winsten geboekt die (flink) hoger lagen dan het langjarig gemiddelde. Deze hoge winsten waren mogelijk dankzij relatief goede visprijzen, lage olieprijzen, een hogere aanvoer en energiezuinige vismethoden. Tegenvallende vangsten, gestegen olieprijzen en het intrekken van de pulsontheffingen met als gevolg hoger brandstofverbruik (overschakeling naar boomkor) zijn de voornaamste oorzaken van de winstdaling in de afgelopen jaren.Naar verwachting zal in 2023 de trend van lagere aanvoer doorzetten. De vraag is of de hoge visprijzen van 2022 ook in 2023 hoog zullen blijven. De prijzen zijn hoger geworden na het beƫindigen van de Corona maatregelen waardoor de vraag naar vis weer aantrok, maar daarnaast nam het anvoervolume ook af. De sterk toegenomen brandstofprijs en het hogere verbruik ervan door het volledig wegvallen van de pulsvisserij maken met name de platvisvisserij per saldo verliesgevend.
Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven