Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Arbeidsopbrengst - Kottervisserij

Verwachte arbeidsopbrengst in 2023 fors lager dan in 2022 en daarvoor
31-5-2024

De geraamde totale arbeidsopbrengst in de kottervisserij is in 2023 verder gedaald naar rond 46 mln. euro (-31%). Dat is ruim 20 mln. euro minder dan in 2022, toen dit nog bijna 67 mln. euro was.

In de jaren 2019 en 2018 kwam de arbeidsopbrengst nog uit op respectievelijk 80 mln. euro en 144 mln. euro. De totale arbeidsopbrengst bestaat uit de deellonen (waaronder de sociale lasten) van de opvarenden, plus het nettoresultaat van de vloot. De geraamde deellonen inclusief sociale lasten kwamen in 2023 uit op bijna 50 mln. euro: dat is ruim 13 mln. euro minder dan in 2022.

Het geraamde nettoresultaat kwam in 2023 uit op circa -3 mln. euro, In 2022 was dat nog +4 mln. euro. In de periode 2015-2018 werden elk jaar winsten geboekt die (flink) hoger lagen dan het langjarig gemiddelde. Deze hoge winsten waren mogelijk dankzij relatief goede visprijzen, lage olieprijzen, een hogere aanvoer en energiezuinige vismethoden. Tegenvallende vangsten, gestegen olieprijzen en het intrekken van de pulsontheffingen met als gevolg hoger brandstofverbruik (overschakeling naar boomkor) zijn de voornaamste oorzaken van de winstdaling in de afgelopen jaren.De trend van lagere aanvoer heeft zich in 2023 voortgezet en zal naar verwachting in 2024 ook doorzetten. De vraag is of de hoge visprijzen van 2022 en 2023 ook in 2024 hoog zullen blijven. De prijzen zijn hoger geworden na het beëindigen van de coronamaatregelen waardoor de vraag naar vis weer aantrok, maar daarnaast nam het aanvoervolume ook af. De sterk toegenomen brandstofprijs en het hogere verbruik ervan door het volledig wegvallen van de pulsvisserij maken met name de platvisvisserij per saldo verliesgevend. Het resultaat van de kottersector werd sterk negatief beïnvloed door de resultaten van de garnalenvisserij. Vanwege de lage vangsten was deze visserij in 2023 verliesgevend, met een totaal nettoresultaat van bijna 8 mln. euro.
Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven