Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Netto resultaat - Visserij

Nettoresultaat van de visserij in 2022 geraamd op 21 mln. Euro
21-9-2023

Het geraamde nettoresultaat in de Nederlandse zeevisserij (exclusief de oestersector) is 21 mln. euro in 2022. Dat is ongeveer 9 mln. euro lager dan het nettoresultaat van 2021 (30 mln. euro).

De kottersector boekt een geraamd nettoresultaat van -6 mln. euro; dat is 10 mln. euro lager dan in 2021. Het nettoresultaat van de grote zeevisserij komt uit op een -4 mln. euro, 13 mln. euro lager dan in 2021. De mosselsector boekte met 23 mln. euro een stijging van13 mln. euro ten opzichte van 2021. De overige kleine zeevisserij boekt een nettoresultaat van afgerond 8 mln. euro. Een jaar eerder was dit resultaat 2 mln. euro lager.

Voor een toelichting op de berekening van de resultaten van de grote zeevisserij, kunt u rechts klikken op “deze informatie voor..., Grote zeevisserij”In de genoemde opbrengsten voor 2021 zijn de uitgekeerde vergoedingen in het kader van de zogenaamde Covid-19 steunmaatregelen niet meegenomen. Scheepseigenaren in de kottersector konden onder voorwaarden een vergoeding krijgen wanneer zij hun schip vanwege gedaalde visprijzen (met name voor luxere vissoorten zoals tarbot en tong) niet uit konden of wilden laten varen. De vergoedingen varieerden van 2.200 euro (kleine schepen tot 260 pk) tot 8.800 euro (schepen tussen de 300 en 2.000 pk) per week. In totaal is er door ongeveer 270 schepen gebruikgemaakt van deze regeling, met een totale vergoeding van ongeveer 6 mln. euro.

Ondernemers in de kleine zeevisserij kon onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen in verband met door corona veroorzaakte omzetverliezen. Ter compensatie van de Brexit zijn vanaf 2023 opnieuw subsidies beschikbaar gesteld via een stilligregeling.

Kostenramingen van het jaar waarvan de gegevens nog niet allemaal verzameld zijn (in dit geval 2022), worden gebaseerd op kostenstructuren in voorgaande jaren. Het feit dat de visserij de laatste jaren sterk van karakter veranderd is (de omschakeling van puls- naar andere vistechnieken, de stilligweken in de platviskotter- en garnalensector, kottersanering, de invloed van corona op de visserijpatronen etc.), maakt het moeilijker om aan de hand van voorgaande jaren de kosten in 2022 in te schatten. Dit zorgt voor een grotere onzekerheidsmarge in de geraamde cijfers dan in voorgaande jaren. De cijfers over 2022 worden in 2024 definitief gemaakt.

Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven