Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Netto resultaat - Kottervisserij

Geraamde nettoresultaat kottervisserij in 2023 verder omlaag en negatief
31-5-2024

In 2023 liet de kottervisserij een voorlopig resultaat zien van ruim -3 mln. euro.

Het jaar 2023 was daarmee het eerste jaar sinds 2011 (destijds -5 mln. euro) met een negatief nettoresultaat. In 2018 was het nettoresultaat nog +48 mln. euro. Ook in 2022 werd nog een positief resultaat behaald met 4 mln. euro, maar dit kwam vooral door overheidssteun. Verwacht wordt dat opvarenden van kotters een aanzienlijk lager loon hebben verdiend dan in voorgaande jaren vanwege het deelloonsysteem in de visserij: de bemanning krijgt een vast deel van de nettoopbrengst, waarin ook de brandstofkosten worden meegenomen.

De totale aanvoer nam in 2023 flink af tot 34 mln. kg, nadat het tussen 2018 en 2022 ook al ieder jaar afnam. In 2018 lag de totale aanvoer van de kottervisserij nog op 81 mln. kg. De gemiddelde visprijzen bleven net als in 2022 hoog, maar door de lagere vangsten (van met name garnalen) en hoge brandstofprijzen werd er toch verlies geleden.De ingezette kentering in resultaten na 2018 is doorgezet in 2023. Ondanks hogere prijzen en lagere totale kosten namen de opbrengsten dusdanig af dat er verlies is. De aanvoer van vis en garnalen nam in 2023 fors af (-29%). De combinatie van bovenstaande factoren laat een dalende trend in resultaat zien.
De meest actuele cijfers laten zien dat in 2024 deze trend zich verder doorzet: lage vangsten en aanvoer, algemeen hoge kosten voor brandstof en hard doorwerkende inflatie van 10%, hoge visprijzen, maar per saldo een oplopend negatief nettoresultaat.

Ramingen laten zien dat omschakeling naar met name boomkor de afgelopen na het intrekken van pulstoestemmingen negatief uitvalt in de exploitatie van vissersschepen (platvis). Er zijn sinds 2021 geen vergoedingen meer geweest in het kader van de zogenaamde Covid-19-stilligregeling waarbij eigenaren van visserijschepen onder voorwaarden in 2020 nog een vergoeding konden krijgen wanneer zij hun schip niet konden of wilden uitvaren. Wel waren er in 2021 nog vergoedingen voor vaste lasten.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven