Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Netto resultaat - Kottervisserij

Geraamde nettoresultaat kottervisserij in 2020 flink lager dan in 2019.
9/24/2021

Na jaren op een hoog niveau gelegen te hebben lijkt het nettoresultaat over 2020 net als in 2019 weer flink lager uit te vallen: krap 3 mln. euro, tegen ruim 9 mln. euro in 2019 en 48 mln. euro in 2018. Bij een vrijwel gelijkblijvende totale vangst (64 mln. kilo) zijn de lagere visprijzen daar mede de oorzaak van, temeer omdat de brandstofprijzen in 2020 op een lager niveau lagen dan in 2019.

Waar de afgelopen jaren de goede resultaten zijn behaald door relatief hoge opbrengsten (hogere visprijzen) met afnemende kosten (lager brandstofverbruik en lagere brandstofprijzen ten opzichte van eerdere jaren), is in 2018 en 2019 de kentering zichtbaar geworden: de vangsten namen verder en sterk af, en de prijzen bleven over het algemeen gelijk of daalden. In 2020 daalden de prijzen nog verder door de lockdown-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis: met name de duurdere (horeca)soorten daalden in prijs.
Naar verwachting zal in 2021 deze trend zich doorzetten: lage vangsten, door de coronacrisis lagere prijzen en een hoger brandstofverbruik door het wegvallen van de pulsvisserij.Omdat de visserij de laatste jaren sterk van karakter veranderd is (de omschakeling van puls naar andere vistechnieken, de stilligweken in de garnalensector, de invloed van corona op de visserijpatronen etc.) is het moeilijk om aan de hand van voorgaande jaren de kosten van het jaar waarvan de data nog niet verzameld zijn (in dit geval 2020) in te schatten. De genoemde geraamde cijfers hebben derhalve een grotere onzekerheidsmarge dan in voorgaande jaren het geval was. De cijfers over 2020 worden in 2022 definitief gemaakt.

In het genoemde geraamde resultaat zijn de vergoedingen die uitgekeerd werden in het kader van de zogenaamde Covid-19-stilligregeling niet meegenomen. Scheepseigenaren konden onder voorwaarden een vergoeding krijgen wanneer zij hun schip vanwege de scherp gedaalde visprijzen niet uit konden of wilden laten varen. De vergoedingen varieerden van 2.200 euro (kleine schepen tot 260 pk) tot 8.800 euro (schepen tussen de 300 en 2000 pk) per week. In totaal is er door ongeveer 270 schepen gebruikgemaakt van deze regeling, met een totale vergoeding van ongeveer 6 mln. euro.
Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page