Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Netto resultaat - Mosselcultuur

Seizoen 2019/2020 weer moeizaam
9/24/2021

In het seizoen 2019/2020 daalde de totale waarde van de geproduceerde mosselen met 21% door lage groei op het Wad en sterfte in de Oosterschelde. De prijzen waren iets beter, maar het nettoresultaat van 4 mln. euro lag toch weer dicht bij de 0. 

De afgelopen jaren waren voor veel mosselkwekers economisch gezien geen goede jaren. Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van -2 mln. euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers en 2017 was niet veel beter met een totale winst van 2 mln. euro. Het seizoen 2018/2019 was door de iets toegenomen productie (+12%), vrijwel gelijk gebleven prijzen en licht gedaalde kosten (-4%) een beter jaar met een nettoresultaat van 9 mln. euro. Een deel van deze winst werd behaald doordat er op de kosten werd bespaard door bijvoorbeeld onderhoud uit te stellen. De slechte economische resultaten hebben de afgelopen jaren geleid tot een groeiend aantal overnames en samenwerkingen in de sector. Voor seizoen 2020/2021 zijn de verwachtingen iets beter door de toename in de totale omzet van de sector. Met name (kleine) familiebedrijven die niet verticaal geïntegreerd zijn, staan onder druk. In periodes waarin mosselprijzen relatief hoog zijn, worden door de handelstak van de geïntegreerde bedrijven bij voorkeur mosselen die afkomstig zijn van de eigen mosselpercelen gekocht, waar in periodes met relatief lage mosselprijzen, mosselen meer gekocht worden van percelen van andere kwekers. De handel buiten de afslag om is in de afgelopen jaren toegenomen en in seizoen 2020/2021 zijn alle mosselen via private transacties verhandeld. Hierdoor is niet meer transparant hoe de mosselprijzen tot stand komen.

In 2020 is met terugwerkende kracht de berekening van de personeelskosten in de mosselsector bijgesteld om zodoende ook de kosten voor de directie van de bedrijven mee te nemen. Deze kosten bevatten zowel de werkelijk uitgekeerde kosten voor de directie van bv’s, de managementfees, als de ingeschatte loonkosten voor de directieleden van firma’s. Voor de hele mosselvloot betekende dat een extra kostenpost van ongeveer 4 mln. euro per jaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page