Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Nettobedrijfsresultaat glasgroentebedrijf gestegen
19-12-2022

In 2022 is het nettobedrijfsresultaat voor een gemiddelde glasgroentebedrijf uitgekomen op 11,72 euro per m2. Dit is een toename van 4,5 euro per m2. Voor een situatieschets van het afgelopen jaar lees ook het verhaal bij het inkomen uit bedrijf.


Naar subsectoren onderverdeeld was er een afname bij de tomatenbedrijven van 1,22 euro per m2. Bij komkommerbedrijven steeg het nettoresultaat juist met ruim 13 euro. Het bedrijfsresultaat is hierbij voor dit bedrijfstype één van de beste jaren ooit. Bij paprika wordt in deze raming rekening gehouden met een stijging van het bedrijfsresultaat van ongeveer 8 euro per m2. Bij de overige glastuinbedrijven was er ook een stijging, maar hier bleef deze toename met ruim 3 euro nog enigszins beperkt. Hier kwam het bedrijfsresultaat op 7,86 euro per m2.

Het inkomen uit bedrijf van een gemiddeld glasgroentebedrijf steeg net als het bedrijfsresultaat. Met een toename van 50% per m2 is deze stijging best groot. Het inkomen uit bedrijf steeg met 4,72 euro tot circa 14,30 euro per m2. Op tomatenbedrijven nam het inkomen echter niet toe. Het verschil ten opzichte van vorig jaar was met 1 euro per m2 beperkt. Bij het gemiddelde paprikabedrijf is het inkomen uit bedrijf volgens deze raming sterk gestegen. Met 16,05 euro per m2 is er een verdubbeling van het inkomen. Het inkomen uit bedrijf per m2 van gespecialiseerde komkommerbedrijven schiet door het dak en neemt toe tot bijna 23 euro per m2. Vorig jaar was dit nog ongeveer 9,50 euro per m2.

Opbrengst per vierkante meter over hele linie gestegen
Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de totale opbrengsten per m2 met ruim 14 euro gestegen naar ruim 70 euro, wat een stijging is van 25%. De groei was bij komkommerbedrijven het grootst. Maar ook bij paprika was de groei fors. Daarvoor lagen wel andere oorzaken aan ten grondslag. Vooral bij komkommer was het de opbrengst uit gewassen die de groei veroorzaakte. Bij paprikabedrijven werd de groei vooral door de toename van de verkoop van energie gerealiseerd. Zo steeg die bij paprika- bedrijven met ongeveer 16 euro per m2, bij komkommerbedrijven bleef dat beperkt tot 10 euro per m2. De opbrengsten uit gewassen lagen bij paprika ongeveer op een gelijk niveau als vorig jaar. Bij tomatenbedrijven is een lichte daling zichtbaar, terwijl de overige glasgroentebedrijven (zoals aardbei, aubergine, sla en radijs) een kleine plus noteerden.

Bij de gewasopbrengsten van paprika was er een opbrengstdaling van 6% per m2. Deze opbrengsten daalden naar een kleine 32 euro per m2. De absolute daling bedroeg circa 2 euro. Bij lagere prijzen van enkele procenten was ook de productie per m2 wat lager. Door wisselend weer was de productie soms ook kwalitatief minder. De opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit stegen. Een toename van ongeveer 3,75 euro betekende een sterke stijging van deze opbrengsten. De overige opbrengsten bleven nagenoeg gelijk.

Bij komkommerbedrijven was de totale opbrengst per m2 iets hoger dan vorig jaar. De totale opbrengsten stegen naar 58 euro per m2. Dit is een toename van ongeveer 2,40 euro. Deze stijging was vooral te danken aan gestegen energieopbrengsten en het opbrengstdeel uit de tomatenteelt. De opbrengsten uit de komkommerteelt lagen wat lager omdat de verkoopprijzen van dat product wat lager waren ten opzichte van vorig jaar.

Bij de overige glasgroentebedrijven waren de opbrengstprijzen van aubergine sterk lager dan vorig jaar. Ten opzichte van de aardbeienteelt is dit inmiddels maar een klein areaal. Bij aardbei en andere groenten onder glas ontvingen betere prijzen waardoor uiteindelijk de opbrengst uit producten iets steeg met 1,5%. De opbrengsten uit energieverkoop stegen zoals bij de andere gewassen waardoor de totale opbrengsten stegen met ongeveer 3 euro, wat neerkomt op 7% stijging.


Kosten sterk toegenomen
De kostenstijgingen per m2 op een gemiddeld glasgroentebedrijf worden geraamd op 19%. De kostenontwikkelingen per m2 geven een divers beeld. Zo stijgen de kosten per m2 voor arbeid maar zeer beperkt. De kosten voor het uitgangsmateriaal blijven gelijk (lager volume bij hogere kosten). De kosten voor afschrijvingen en vooral energie nemen sterk toe. Ook de berekende rente stijgt na jarenlange dalingen. De kostenstijging lagen bij de subsectoren in dezelfde lijn, tomatenbedrijven uitgezonderd, als het totaal maar werkten veelal wat anders door in de totale kosten. Dit komt door de verschillende bedrijfsstructuren. Zo waren bij tomatenbedrijven de energiekosten in 2022 ongeveer 43% per m2 van de totale kosten en die bij komkommerbedrijven 31% per m2.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven