Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Nettobedrijfsresultaat glasgroentebedrijf gestegen
18-12-2023

In 2023 wordt het nettobedrijfsresultaat voor een gemiddeld glasgroentebedrijf geraamd op ruim 11 euro per vierkante meter, wat een stijging van 1,5 euro per vierkante meter betekent. Voor een uitgebreid overzicht van het afgelopen jaar, zie ook het verhaal bij het inkomen uit bedrijf.


Onderverdeeld naar subsectoren wordt in deze raming een mutatie verwacht voor het nettobedrijfsresultaat per vierkante meter:

- een stijging van bijna 5 euro bij tomatenbedrijven
- een daling van bijna 15 euro bij komkommerbedrijven
- een stijging van ongeveer 9 euro bij paprikabedrijven
- een daling van bijna 4 euro bij overige glastuinbouwbedrijven.

Het inkomen uit bedrijf van een gemiddeld glasgroentebedrijf steeg evenals het netto-bedrijfsresultaat. Met een toename van 15% is deze stijging aanzienlijk. Het inkomen uit bedrijf steeg met bijna 2 euro per vierkante meter tot ongeveer 14 euro per vierkante meter.
Onderverdeeld naar subsectoren wordt in deze raming verwacht dat het inkomen uit bedrijf per vierkante meter:

- op tomatenbedrijven toenam tot bijna 23 euro, wat een aanzienlijk verschil is ten opzichte van vorig jaar met een stijging van 5 euro.
- bij het gemiddelde paprikabedrijf steeg. Met bijna 11 euro is er een verveelvoudiging van dit inkomen.
- bij gespecialiseerde komkommerbedrijven dit inkomen normaliseert (na het goede jaar 2022) tot ruim 18 euro. Vorig jaar was dit nog ongeveer 32 euro.

De opbrengst per vierkante meter over gehele linie licht toegenomen
Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf is de totale opbrengst per vierkante meter met iets meer dan 1 euro gestegen naar bijna 70 euro, wat neerkomt op een toename van 2%. De grootste groei deed zich voor bij paprika&39;s, maar ook bij tomaten was er enige groei. Daarentegen daalde de opbrengst per vierkante meter aanzienlijk bij komkommers.
Diverse factoren lagen hieraan ten grondslag. Met name bij komkommers werd de daling veroorzaakt door de lagere verkoopprijs. Bij paprikabedrijven daarentegen werd de groei voornamelijk gerealiseerd door de stijging van de verkoopprijs van paprika&39;s.Kosten per vierkante meter iets afgenomen
De bedrijfseconomische kosten per vierkante meter op een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn licht afgenomen, met 0,2% ten opzichte van 2022. De individuele kostenontwikkelingen per vierkante meter laten een gevarieerd beeld zien. Zo zijn de kosten per vierkante meter voor betaalde arbeid gestegen met 5%, voor zaaizaad en pootgoed met 9%, terwijl de energiekosten per vierkante meter zijn gedaald met 6%.
De kostenmutatie volgde bij de subsectoren in dezelfde lijn, met uitzondering van tomatenbedrijven, maar deze werkte vaak wat anders door in de totale kosten, mede door de verschillende bedrijfsstructuren. Bij tomatenbedrijven vertegenwoordigden de energiekosten in 2023 ongeveer 42% per vierkante meter van de totale kosten, terwijl dit bij komkommerbedrijven 31% per vierkante meter was.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven