Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Subsidies - Visserij

Twee belangrijke fondsen voor de visserij
31-5-2024

De minister van LNV stelt voor de visserij- en aquacultuursector verschillende subsidies beschikbaar. Deze subsidies kunnen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd.

Er zijn Europese en nationale subsidies. Op Europees niveau zijn er twee subsidiefondsen: het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) (2021-2027) en de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Het laatste fonds heeft in 2023 de laatste beslissingen op aanvragen gedaan en zal niet meer worden opengesteld.

Vanuit het EMFAF kunnen voor meerdere jaren en via verschillende regelingen subsidies worden verstrekt. Hiervan komt 70% van de Europese Unie (EU), de andere 30% wordt nationaal gefinancierd. In het programma EMFAF is beschreven aan welke doelen de minister van LNV subsidie wil verstrekken: https://www.rvo.nl/onderwerpen/emfaf/over-het-fonds. Daarbij is veel aandacht voor projecten die de visserij- en aquacultuursector helpen te verduurzamen of te innoveren. Enkele voorbeelden van regelingen die onder het EMFAF zijn opengesteld zijn: innovatieve projecten in de visserij en in de aquacultuur en investeringen in installaties voor lagere stikstofuitstoot (garnalenvissers) of in mosselzaadinvanginstallaties. Het EMFAF ondersteunt behalve het Gemeenschappelijk Visserijbeleid ook het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB).

Naast deze Europese subsidies verstrekt de minister van LNV ook subsidies aan de sector die voor 100% nationaal worden gefinancierd. Enkele voorbeelden van nationale subsidies zijn Subsidieregeling Verbetering energie-efficiëntie van vissersvaartuigen, Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur (voor ondernemers en (onderzoeks-)organisaties die een innovatief project uitvoeren) en de IPC visserij (voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een innovatief project uitvoeren). Ook deze regelingen zijn gericht op duurzaamheid en innovatie.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie over subsidies is hier te vinden: https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidies-visserij-aquacultuurMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven