Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Fijnstof
     
Fijnstof
Kies een indicator
Ruimtelijk PM10 - Veehouderij

Pluimveegebieden hoge concentraties fijnstof
19-12-2021

Fijnstof kent verschillende bronnen, zoals verkeer, industrie en landbouw. In 2019 werd 18% van de fijnstofemissie (in PM10) veroorzaakt door de landbouw (Emissieregistratie). Van de emissie door de landbouw kwam in 2018 62% voor rekening van de pluimveehouderij. In gebieden met veel pluimveebedrijven zoals de Gelderse Vallei, De Meijerij, het Peelgebied, en delen van Twente is daarom de concentratie van fijnstof relatief hoog.Met name in gebieden met veel pluimveehouderij heeft de landbouw een groot aandeel in de uitstoot van fijnstof. Door de omschakeling van kooi- naar grondhuisvestingsystemen in de leghennenhouderij, is het aantal strooiselstallen toegenomen. Omdat strooiselstallen relatief stofrijk zijn, nam hierdoor de fijnstofuitstoot toe. Een hoge concentratie fijnstof kan problemen opleveren voor de volksgezondheid.
Kies een sector
Contactpersoon
Katrin Oltmer
+31628517514
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven