Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Afzet - Land- en tuinbouw

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen neemt ligt af
9-10-2023

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen schommelde tot 2018 lange tijd rond de 10 mln. kilo actieve stof per jaar. Vanaf 2018 zakte de afzet onder de 10 mln. kilo en bleef op een gelijkmatig niveau, met een lichte stijging in 2020. In 2021 lag de afzet vrijwel op hetzelfde niveau als in 2018 en 2019 op 9,4 mln. kilo werkzame stof.

Het weer bepaalt veel in de afzet van gewasbeschermingsmiddelen
Het weer heeft een grote invloed op het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zowel schimmelziekten als onkruiden hebben vocht nodig om zich te ontwikkelen. Met hogere temperaturen en regelmatige regen kan een schimmel en onkruid zich snel ontwikkelen. Het aandeel fungiciden in het totaal verbruik van werkzame stof zakt van 43% in 2018 naar 35% in 2021 met een verbruik van 4.3 mln kg werkzame stof in 2018 naar 3.3 mln. kg werkzame stof in 2021. Verbetering van teeltmethoden, verbeterde spuittechniek en sterkere rassen hebben bijgedragen aan een dalend gebruik van fungiciden.Na het verbod van glyfosaat op verhardingen in 2016, is het aandeel herbiciden van 32% in 2018 gezakt naar 28% in 2021 en gestabiliseerd op 2,6 miljoen kg werkzame stof in 2021. Er zijn alternatieve manieren van bestrijden ontwikkeld van onkruid op verhardingen, zoals borstelen en wegbranden. Binnen de land- en tuinbouw wordt ongeveer 50% van de herbiciden gebruikt in de akkerbouw (Smit et al., 2019). Het aandeel insecticiden stijgt van 17% in 2018 naar 28% in 2021 met een verbruik van 1.6 mln kg werkzame stof in 2018 naar 2,7 mln. kg werkzame stof in 2021. Hogere temperaturen in de lente en zomer zorgen voor een versnelling in de levenscyclus van insecten en zo tot een toename van insecten. De gemiddelde temperaturen in de winter zijn de laatste jaren ook gestegen. In een koude winter kunnen insecten lastiger overleven dan in een warme winter en met de stijgende wintertemperatuur is de beginpopulatie in het voorjaar groter.

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030
In september 2020 stuurde minister Schouten van LNV het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 naar de Tweede Kamer. Daarin presenteerde zij samen met Agrodis, Artemis, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, UvW en VEWIN plannen om tot een verdere verlaging van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te komen. Citaat uit de Kamerbrief: ‘De toekomstvisie beoogt daarom een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen en een sterkere verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. En aanvullend via nieuwe technologieën emissies verder terug te dringen. Deze trendbreuk beoogt een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen.’ Een ex ante evaluatie heeft plaatsgevonden door Wageningen Economic Research (Bremmer et. al., 2020).

Meer info: longread over gewasbeschermingsmiddelen
Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u in bijgaande longread. In deze longread vertellen Marleen Riemens, teamleider gewasgezondheid bij Wageningen Plant Research en Johan Bremmer, projectmanager plantgezondheid en gewasbescherming bij Wageningen Economic Research over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, over de verschillende categorieën stoffen en middelen, over het nut van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de noodzaak voortdurend te blijven werken aan een verdere vermindering.
Zie: https://www.wur.nl/nl/show-longread/Bestrijdingsmiddelen-gif-of-gewasbeschermingsmiddelen.htm


Kies een sector
Contactpersoon
Coert Bregman
++31703358198
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven