Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Milieubelastingspunten - Akkerbouw

Milieubelasting akkerbouw laatste jaren stabiel
9-10-2023

Over een langere periode bekeken is de totale milieubelasting uit gewasbescherming in de akkerbouw sterk gedaald, namelijk van ruim 4.000 mbp/ha in 2002 naar minder dan 2.000 mbp/ha in de afgelopen jaren. De totale milieubelasting uit gewasbescherming schommelt sinds 2015 rond de 1.800 milieubelastingspunten (1.760 in 2021). De milieubelasting naar zowel de bodem als het oppervlakte- en het grondwater zijn al sinds 2015 stabiel tot licht dalend.

Ten opzichte van het begin van deze eeuw is de totale milieubelasting uit gewasbeschermingsmiddelen meer dan gehalveerd. Met name is de milieubelasting van het oppervlaktewater sterk gedaald, mede door het instellen van teeltvrije zones en het gebruik van driftarme spuitdoppen en drift reducerende spuittechniek. In zijn algemeenheid is de milieubelasting sterker gedaald dan het actievestofgebruik, wat betekent dat de gebruikte middelen in de loop van de tijd minder schadelijk zijn geworden voor het milieu. Voor de gewassen aardappelen en uien is de milieubelasting hoger dan voor de meeste andere akkerbouwgewassen. In aardappelen en uien worden vooral gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om schimmels (fungiciden) te bestrijden. Bij aardappelen gaat het met name om Phytophthora infestans, de meest voorkomende aardappelziekte, waartegen in normale (niet te droge) jaren 12 à 16 keer per jaar wordt gespoten. Middels veredeling van aardappelen wordt geprobeerd resistente of weinig vatbare rassen te kweken, waardoor volstaan zou kunnen worden met minder of geen bespuitingen tegen de ziekte.

Milieubelastingspunten voor een actieve stof kunnen in de loop der tijd worden bijgesteld. In het Informatienet wordt de milieubelasting niet met terugwerkende kracht opnieuw berekend. Hierdoor kan de berekende milieubelasting in het Informatienet voor oudere jaren afwijken van de milieubelasting berekend op basis van de meest recente normen.


Kies een sector
Contactpersoon
Coert Bregman
++31703358198
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven