Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Middelengebruik - Akkerbouw

Middelengebruik op akkerbouwbedrijven daalde licht in 2021
9-10-2023

De hoeveelheid actieve stof die in de akkerbouw wordt gebruikt is in 2021 licht gedaald van 8,83 kg per hectare in 2020 naar 8,2 kg per ha in 2021. De kosten per ha namen iets toe tot gemiddeld 483 euro per ha. De kosten van gewasbeschermingsmiddelen zijn hoger geworden bij een lager gebruik uitgedrukt in kilogram werkzame stof. Met name het gebruik van fungiciden en herbiciden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt. Herbiciden worden relatief veel gebruikt bij de teelt van uien en suikerbieten. Fungiciden worden relatief veel toegepast in de aardappel- en uienteelt.
Kies een sector
Contactpersoon
Coert Bregman
++31703358198
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven