Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Branchegegevens export - Groententeelt

Volume Nederlandse export groenten stabiel, fruit daalt
30-3-2022

Op basis van de gegevens van de cijfers van het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) bleef het exportvolume van groenten in 2021 stabiel. Er was een daling van het volume van fruit en een gelijkblijvende hoeveelheid in Nederland geteelde groente geregistreerd. Per saldo is de export (exclusief uien) met een kleine 2% gedaald.

Uit de bijgevoegde tabel blijkt er ongeveer 4% minder tomaten zijn geëxporteerd dan een jaar eerder. Dit is in lijn met areaalontwikkelingen in Nederland van dit gewas. Vooral losse tomaten werden minder naar het buitenland vervoerd. Er werden veel meer komkommers uitgevoerd (+7%). Ook dit lijkt in lijn met areaalontwikkelingen. Recentelijk zijn enkele tomatentelers overgestapt op de komkommerteelt. Bij paprika werd een groei van ongeveer 5% geregistreerd. Onder andere de oranje gekleurde paprika steeg in exportvolume. Ook groen werd meer geëxporteerd. Van de grotere kleuren rood en geel ging juist minder de grens over. Uiteraard ging ook veel, en meer, in de mix weg. Aubergines realiseerden een kleine plus, wat gezien de uitbreidingen in areaal enigszins bescheiden is.

In het fruit steeg het exportvolume van aardbeien sterk. Maar de exportaantallen van appel waren juist sterk lager, wat vermoedelijk het gevolg is van de lagere appeloogst in oogstseizoen 2020. Het exportvolume van peren bleef nagenoeg (-3%) op niveau.

Exportvolume van groente en fruit*
Product in kilo's:Volume 2019 Volume 2020 Volume 2021 Mutatie in % 2020/2021
Tomaten756.300.225750.161.304721.808.415-3,8
Paprika632.488.117643.264.828674.230.7484,8
Komkommers317.323.960312.335.871334.309.9267
Aubergine39.345.31043.531.77544.418.3762
Aardbeien21.328.64018.537.17522.597.11221,9
Totaal groenten1.796.364.1141.781.549.1601.781.323.6060
Totaal fruit292.204.857296.435.575261.956.229-11,6
* excl. uien Bron: KCB/GroentefruitHuis, bewerking Wageningen Economic Research.


Het exportvolume wordt beïnvloed door de areaalontwikkeling, het teeltseizoen, exportbarrières en de veranderingen in de eigen ofwel binnenlandse consumptie. De ontwikkelingen hierboven geschetst zijn daarom niet 1-op-1 te vertalen naar bedrijfsniveau en naar de inkomensraming waarvoor dit artikel is geschreven.

Daarnaast zijn er dit jaar verbeterde cijfers beschikbaar over de handel met het VK. Deze kunnen de cijfers ten opzichte van 2020 enigszins vertroebelen.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven