Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Daling export bloemen en planten zet door
1/5/2023

Tot en met november is de exportwaarde van bloemen en planten in 2022 gedaald met 2,4% ten opzichte van dezelfde periode in het goede jaar 2021. Sinds mei nam de groei al af en in juli is de export al onder het niveau van 2021 gezakt. Sindsdien daalt de exportwaarde steeds iets verder weg. Dit blijkt uit exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).


De exportwaarde van planten is verder gedaald en was in november 2022 inmiddels 5% lager dan de cumulatieve waarde over de eerste 11 maanden van 2021. De exportwaarde van snijbloemen blijft echter nog redelijk op niveau. De daling tot en met november is hier nog geen 1%. De beperkte daling van de export van snijbloemen die in 2022 werd gerealiseerd staat in schril contrast met de groeipercentages die in 2021 werden behaald toen de handel herstelde van het coronajaar. De exportwaarde in 2022 ligt nog wel boven het langjarige gemiddelde.

Hoewel de cumulatieve exportwaarde slechts een beperkte daling laat zien, is in de maand september de snijbloemenexport afgenomen met 5%, in oktober met bijna 8% en in november opnieuw met ruim 5%. Cumulatief is de exportwaarde voor snijbloemen nu boven de 4 miljard euro gekomen. Voor kamerplanten zette de daling van de exportwaarde al eerder in dan bij snijbloemen. In juni zakte de cumulatieve exportwaarde al onder de waarde van 2021. Inmiddels is deze na 11 maanden bijna 5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In september daalde de exportwaarde met 8,5%, in oktober met 8,4% en in november met bijna 5%. De cumulatieve exportwaarde van kamerplanten bedraagt zo’n 2,6 miljard euro. Dit is weliswaar lager dan in 2021 maar hoger dan het totaal van 12 maanden van 2020.

De exportcijfers zijn inclusief bloemen of planten die eerst zijn geïmporteerd en daarna zijn verwerkt en slechts ten dele worden doorverkocht via de bloemenveiling. Waar dat kan, berekenen handelaren de fluctuerende kosten voor koeling, diesel, arbeid (onder andere voor chauffeurs), verpakking en luchtvracht door aan de afnemers. Hoge inflatie, de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de sterk fluctuerende energieprijzen voor henzelf (dieselprijzen maar ook de energieprijzen voor onder andere koelcellen) en de telers waarvan de bloemen en planten worden betrokken, houden de gemoederen bij exporteurs bezig. De aandacht voor de sourcing van producten om aan de vraag van klanten te kunnen blijven voldoen zal de komende tijd alleen maar toenemen. Ook zijn exporteurs benieuwd hoe de hoge inflatie de consumentenbestedingen zal gaan beïnvloeden. De lagere inkoopkosten van Nederlandse bloemen geven exporteurs aan de ene kant wat lucht. Maar met gelijkblijvende marges houden bedrijven minder geld over om de stijgende kosten het hoofd te bieden.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page