Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Export bloemen en planten in najaar ongekend hoog
1/13/2022

De exportwaarde van bloemen en planten was in de maanden september, oktober en november 2021 ongekend hoog. De waarde steeg respectievelijk 10%,15% en bijna 35% ten opzichte van 2020 en was nog nooit zo hoog. Dit blijkt uit de exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). De sterke toename bestaat uit een stijging van zowel de prijs als de hoeveelheid.


Er zijn meerdere redenen waarom de exportwaarde van sierteeltproducten zo piekte. De eerste is de gestegen inkoopprijs van de producten. Die inkoopkosten zijn mede hoger doordat nog altijd het passagiersvervoer per vliegtuig op een lager niveau ligt dan voorheen. Met deze vliegtuigen komen bloemen ons land binnen om vervolgens verkocht te worden op de Nederlandse bloemenveilingen. Ook bloemen die weer worden geëxporteerd en naar verre bestemmingen worden gevlogen ondervinden hinder van deze lagere frequentie. Daarnaast spelen een gebrek aan chauffeurs en gestegen brandstofkosten de bloemen- en plantenexporteurs parten.

Behalve hogere inkoopprijzen, draagt de blijvend hoge vraag naar bloemen en planten bij aan de hogere exportwaarde. Nog steeds werken veel mensen thuis. Om het thuis gezellig te maken kopen consumenten vaker bloemen en planten voor thuis. Naast het thuisgebruik zijn er de normale bloemen-geef dagen. In Rusland bijvoorbeeld is het gebruikelijk om bloemen aan een leraar of lerares te geven bij terugkeer op school na de zomervakantie in september. In Italië worden tijdens grootouderdag, begin oktober, grootouders door hun kleinkinderen bedankt voor hun ondersteuning. Daarnaast zijn Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november traditionele bloemendagen die vooral in katholieke landen mensen aanspoort om op graven bloemen te leggen. Ook zijn er tijdens deze coronaperiode genoeg momenten voor het geven van een bloemetje aan familie, naasten of bekenden.

In september bedroeg de exportwaarde van snijbloemen 346 miljoen euro, een toename van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor kamerplanten en tuinplanten was de waarde 218 miljoen, wat 3% hoger was dan in 2020. Ook in oktober was de groei van de exportwaarde voor snijbloemen groter dan voor kamerplanten; 19% ten opzichte van 8%. In november was de groei bij beide groepen nagenoeg gelijk met 34% en 35%.Cumulatieve resultaten
Cumulatief is de exportwaarde van bloemen en planten in de eerste 11 maanden van 2021 met 23% gestegen ten opzichte van 2020. De export van snijbloemen zit iets boven dit percentage (+26%), terwijl die van kamer- en tuinplanten daar iets onder ligt (18%).
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page