Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Potplanten

Veilingomzet kamerplanten nog net in de plus na 11 maanden
22-12-2023

De cumulatieve omzet van kamerplanten van Nederlandse bodem op veiling Royal Floraholland schommelt al sinds halverwege het jaar rond hetzelfde niveau als in 2022 (+0,6% in november). Tot en met november 2023 was de gemiddelde prijsstijging ten opzichte van 2022 iets hoger dan de volumedaling van 3,5%.

In september, met een veildag minder dan vorig jaar, bleef de omzet met een kleine 3% achter op die van vorig jaar. De oorzaak lag vooral bij 7,5% minder verkochte stuks. De prijsvorming was bijna 5% beter dan september 2022. De daling van de aanvoer van Phalaenopsis ging ook in september door (-25%). Het lage aantal stuks werd gecompenseerd door een hogere prijs zodat de omzet gelijk bleef. Van potchrysanten was de aanvoer 10% minder, maar bleef de omzet op peil. Bij Kalanchoe en pot-roos werd meer verhandeld, wat consequenties had voor de prijsvorming. De groene planten, onder andere vertegenwoordigd door Ficus en Dracaena, hebben traditiegetrouw in het najaar altijd een verkooppiek. Dat komt omdat mensen dan kamerplanten vervangen die in de vakantie zijn doodgegaan. Telers boden echter een stuk minder stuks aan. De iets hogere prijzen konden niet voorkomen dat de omzet van deze twee planttypen sterk afnam.

De omzet van oktober, met een veildag meer dan een jaar geleden, was beter dan in dezelfde maand vorig jaar (+7%). Hogere aanvoer en betere prijzen waren oorzaken van deze hogere omzet op Royal Floraholland. De veilinggegevens laten grote schommeling zien ten opzichte van een jaar eerder. Toen waren de energiekosten dusdanig hoog dat telers maatregelen namen om hun productie af te schalen. In 2023 leek dit minder gebeurd te zijn. Bij veel producten lagen de verkochte aantallen soms tientallen procenten hoger dan vorig jaar. De prijsvorming stond hier en daar wel onder druk, maar niet bij Phalaenopsis, nog altijd de belangrijkste plant qua omzet. Hier daalden de verkochte aantallen en nam de gemiddelde prijs sterk toe. Ook arrangementen deden het goed. Bij 23% meer aanbod bleef de gemiddelde prijs gehandhaafd. Met Allerheiligen en Allerzielen in het vooruitzicht was er goede vraag uit de markt. Bij Ficus daalde zowel het aanbod als de gemiddelde prijs.

November, bij een gelijk aantal veildagen als vorig jaar, verliep minder goed dan vorig jaar. De omzet liep 4,5% terug. Sterk lagere verkochte aantallen (- 6%) waren de oorzaak. De gemiddelde prijs steeg met een kleine 2%. De lagere aanvoer kon vooral op het conto worden geschreven van Phaleanopsis. Bij andere producten werden zowel toe- als afnames in aangevoerde hoeveelheden gerealiseerd. Zo nam de verkoop van potroos en Schlumbergera sterk toe terwijl van Hyacinthus juist 10% minder werd aangevoerd. Deels is er een verband met het energievraagstuk, maar mogelijk lagen ook afgesproken verkoopacties aan dergelijke verschillen ten grondslag. Naast de sterk betere prijsvorming van Phalaenopsis, waren ook Kalanchoe en Cyclamen planten met een betere prijsvorming.

Door de ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden bleef de cumulatieve omzet net iets hoger dan die van vorig jaar. De verkochten aantallen lagen lager (-3,5%), gemiddeld genomen betaalde men een hogere prijs (4%). Dat zijn nagenoeg gelijke percentages als een kwartaal eerder. De cumulatieve omzet tot en met november 2023 bleef hoger dan het langlopende gemiddelde (+10%). Tegenover de toename van de omzet stonden voor de telers ook hogere kosten.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven