Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Potplanten

Veilingomzet kamerplanten na de zomer op een klein plusje
11-10-2023

De cumulatieve omzetontwikkeling van kamerplanten van Nederlandse bodem op veiling Royal Floraholland is door positieve resultaten in de zomermaanden juni, juli en augustus licht hoger dan vorig jaar. De cumulatieve omzetontwikkeling lag na vijf maanden op -1,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Na acht maanden is dit omgezet in een plus van 1%.

De verbetering kwam door goede omzetresultaten in de maanden juni (+7%), juli (+12%) en augustus (+4%). Deze omzetverbetering zijn veroorzaakt door hogere prijzen. Alleen in juli steeg het verkochte aantal planten met ongeveer 1,5%. Juni kende een daling van de verkochte aantallen van 1% en in augustus was er een daling van ruim 6%. De dalingen werden in beide maanden gecompenseerd door hogere gemiddelde prijzen. Ook in juli werd een hogere gemiddelde prijs voor kamerplanten betaald dan een jaar eerder.

Juni kende een veildag meer dit jaar. Dit is mede de verklaring van de toegenomen omzet in deze maand. Daarnaast spelen weersinvloeden en rol. Dit jaar waren de maanden mei en juni zeer zonnig. Producten als Hydrangea en potroos kenden dan ook een hogere hoeveelheid verkochte aantallen. Daarnaast heeft Floraholland te maken met een lagere aanvoer van andere kamerplanten vanwege (een beperkt aantal) stoppende telers in verband met de hoge energiekosten. Onder andere bij Phalaenopsis werden dalende aantallen genoteerd. In deze maand werden er in de top 10 dan ook wat wisselende resultaten genoteerd op productniveau. De groep producten onder overige kamerplanten en overige cactussen/succulenten en ficus lieten zowel lagere aantallen als lagere omzetten zien. Alleen bij Phalaenopsis werden de lagere aantallen gecompenseerd door een hogere gemiddelde prijs waardoor de omzet steeg.

In juli bleek net als in juni Phalaenopsis de belangrijkste omzetmaker op de bloemenveiling. De omzet steeg 8% bij een 20% lager aanbod. Prijzen stegen daarom sterk. Ook Kalanchoe behaalde een positief resultaat; bij een iets lager aanbod nam de gemiddelde prijs toe. Hoewel dit product bij de kamerplanten wordt geveild, kan dit product in de zomer ook prima buiten staan. Wellicht heeft dit de verkoop gestimuleerd. Datzelfde geldt voor de potroos. Deze kan ook prima uit de voeten in de buitenlucht. Naast een betere prijs, steeg ook het aanbod van potrozen. Bij Anthurium nam het aanbod deze maand ook sterk toe. Met een plus bijna 29% kon de gemiddelde prijs zich niet handhaven. Toch resteerde een hogere omzet voor de bloemenveiling. Alleen de groep ‘overige cactussen en succulenten’ kenden een lagere omzet als de top 10 in beschouwing wordt genomen. De afname viel met -3% relatief mee. In de vakantiemaand juli ligt de totale omzet van kamerplanten altijd wat lager dan in andere maanden van het jaar.

In augustus start traditioneel de verkoop van groene planten en is de aftrap van de verkoop van artikelen voor het najaar. Toch was de aanvoer van de groene plant ficus 17% lager dan een jaar eerder. Een iets hogere gemiddelde prijs bracht echter geen omzetverbetering voor dit product. Ook andere groene planten hadden het ten opzichte van eerdere jaren moeilijker. De afgelopen jaren waren over het algemeen ook zeer goed geweest. Phalaenopsis was deze maand opnieuw de belangrijkste omzetmaker met een bijna 28% lagere aanvoer en ruim 3% hogere omzet. Daarna werden potchrysanten, een typisch najaarsartikel, als tweede product qua omzet goed betaald. Bij een iets lagere aanvoer steeg de omzet 29%. Anthurium was met een hoger aanbod van 10%, een uitzondering op de algemene trend deze maand. Bij een wat lagere gemiddelde prijs bleef de omzet aan de positieve kant.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven