Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Bloemen

Veilingomzet bloemen tot en met mei 9% lager dan in 2021
6/29/2022

De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is tot en met mei fors gedaald ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit cijfers van veiling Royal Floraholland.


De veilingomzet voor de in Nederland geteelde bloemen was zowel in april als mei lager dan een jaar eerder. In april bleef deze daling in omzet nog beperkt tot ruim 6%, bestaande uit een daling van de verkochte aantallen van ongeveer 3,5% en een lagere prijs van bijna 3%. April dit jaar kende een veildag minder dan een jaar eerder. Dit verklaart deels de lagere omzet in deze maand. In mei zakte de omzet echter verder weg (-14%). Hieraan lag vooral een lagere prijs ten grondslag. De prijzen daalden met ruim 18%. Door een toename van de verkochte aantallen van 5% bleef de daling nog enigszins beperkt. Mei 2022 had twee veildagen meer dan mei 2021: dit benadrukt dat de resultaten dit jaar achterblijven, al lagen de prijzen de afgelopen 2 jaren relatief hoog.

Cumulatief is de omzet in 2022 met 9% gezakt. Dit werd met name veroorzaakt door minder verkochte stuks (-7,5%) en een prijscorrectie naar beneden van ongeveer 1,5%. De omzet tot en met mei ligt weliswaar beneden die van vorig jaar, maar is hoger dan in zowel 2020 – het eerste jaar met corona – als 2019, toen van corona nog geen sprake was. De verkochte aantallen laten echter wel een daling zien in deze jaren en liggen dit jaar zelfs lager dan in 2020. Destijds werd gedurende enkele weken aanvoerrestricties ingesteld door de bloemenveiling om vraag en aanbod weer in verhouding te krijgen.

Meer in detail blijkt dat in april veel minder rozen zijn verkocht dan een jaar eerder. Ook Chrysanten hadden een kleine dip. Daarnaast werden er ook minder lelies en Alstroemeria verkocht, terwijl er juist veel meer pioenrozen werden verhandeld. Ook Hydrangea en Ranunculus kenden een sterke toename van het aantal verkochte stelen. Normaal gesproken leiden lagere aanvoeren tot hogere prijzen. Dit was echter voor lelie en Alstroemeria deze maand niet het geval. Bij deze twee bloemtypen bleef de gemiddelde prijs nagenoeg gelijk terwijl die voor de andere bovengenoemde producten wel steeg. Het belangrijkste product in omzet deze maand was de tulp. Dit product kende nagenoeg dezelfde aanvoer als vorig jaar maar moest genoegen nemen met een 28% lagere prijs, een prijs die overigens bijna gelijk is met het jaar 2020. De belangrijkste reden voor een lagere omzet op de veiling blijkt een kleinere bos bij de directe verkoop tussen teler en handel te zijn (Vakblad bloemisterij nr. 9, 2022). Dan moeten er meer bossen worden verkocht in de retail om het dezelfde volume te verkopen. Dit bleek lastiger dan gedacht. Het betere weer speelde hierin ook een negatieve rol: dan kopen consumenten liever andere bloemen. Ook speelt mee dat de export naar Rusland problemen geeft.

Moederdag werd al vroeg in mei gevierd. Over het algemeen gingen de verkopen voor Moederdag naar tevredenheid. Toch bleef de omzet op de bloemenveiling in deze maand sterk achter ten opzichte van vorig jaar. Door toegenomen aanvoeren van onder andere pioenrozen, tulpen, Hydrangea en tal van andere producten daalde de gemiddelde prijs sterk. In veel gevallen bleef de gemiddelde prijs wel hoger dan in 2020. Voor een enkel product (zoals tulp) bleef de prijs zelfs ten opzichte van 2020 achter.
Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Bron data: Royal FloraHolland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
• De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page