Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Kaas

Exportwaarde kaas 2% gedaald in 2018
1/18/2019


De totale waarde van de Nederlandse kaasexport is in 2018 met 63 miljoen euro licht gedaald tot 3,5 miljard. Dit is een daling van 2% ten opzichte van 2017. Een derde van alle geëxporteerde kaas ging in 2018 naar Duitsland. De totale waarde van de invoer van kaas is 1,3 miljard euro: een stijging van 18 miljoen (ruim 1%) ten opzichte van 2017.
2/3 van Nederlandse kaasexport gaat naar vijf landen
Andere belangrijke bestemmingen binnen de EU voor Nederlandse kaas zijn België en Frankrijk, met een aandeel in de totale exportwaarde van respectievelijk 12,5% en 10%. Het aandeel naar die landen stijgt ook in de loop van de tijd (na soms een dipje in tussenliggende jaren). De verminderde uitvoer naar EU-landen van 61 miljoen euro is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de totale daling van 63 miljoen euro van de waarde van de door Nederland uitgevoerde kaas.
 

De belangrijkste Nederlandse exportbestemmingen voor kaas buiten Europa zijn de Verenigde Staten en Japan, met een gezamenlijk aandeel van iets minder dan 5%. De exportwaarde van kaas naar Japan is in 2018 nauwelijks veranderd in vergelijking met het voorgaande jaar, maar 62% gestegen ten opzichte van 2016. De verwachting is dat de export van kaas uit de EU naar Japan in de toekomst een impuls krijgt als gevolg van het onlangs gesloten handelsakkoord JEFTA (NOS, 2017). De kaasexport naar de Verenigde Staten is vrij stabiel. De export naar Rusland is in 2015 door de Russische boycot stil komen te liggen. In 2013 werd er nog voor 233 miljoen euro aan kaas naar Rusland geëxporteerd. De export van kaas bestaat voor 84% uit goederen van Nederlandse makelij en voor 16% uit wederuitvoer. Tussen 2010 en 2018 is naar verhouding meer kaas geëxporteerd naar Slowakije en Roemenië (met respectievelijk een factor 10 en 6), maar het aandeel van die landen in de totale export is met een paar tienden van procenten nog steeds verwaarloosbaar.

Minder geëxporteerde kaas
De afname van de Nederlandse kaashandelswaarde wordt veroorzaakt door lagere exportvolumes. Enkele kaassoorten, zoals Goudse en Edammer kaas, zijn in 2018 lager geprijsd, maar over de hele linie is de oorzaak van de lagere exportwaarde het volume. In Nederland wordt in 2018 naar verwachting ook 2% minder melk geproduceerd, zodat, zoals het er nu naar uit ziet, een evenredig kleiner deel tot kaas wordt verwerkt.

Nederland belangrijkste handelspartner voor Duitse kaasimport
In 2018 werd er in Duitsland voor 3,7 miljard euro aan kaas geïmporteerd, een daling van 2% ten opzichte van 2017. De zes genoemde landen hebben een aandeel van 83% in de totale kaasinvoer in Duitsland. Nederland is voor Duitsland een belangrijk herkomstland, met een aandeel van bijna 30% over de laatste jaren. Na Nederland is Frankrijk, met een aandeel van 19%, het belangrijkste land in de Duitse import. De totale importwaarde aan kaas in Duitsland neemt over het algemeen toe, al was in 2015 en 2016 een dip waarneembaar vanwege relatief lage prijzen voor kaas. Ten opzichte van 2010 nam de import van Duitsland uit Nederland toe met ruim 4%. Het aandeel van de herkomstlanden is over het algemeen vrij stabiel, al neemt het aandeel van Frankrijk licht af en het aandeel van Italië licht toe. Het aandeel van Nederland in de totale invoerwaarde van kaas door Duitsland schommelt de laatste jaren rond de 30%.
Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

Op Agrimatie bij de voedselprijzenmonitor kunt u meer informatie vinden over de zuivelmarkt.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page