Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Boomkwekerijproducten

Exportgroei boomkwekerijproducten zet in 2018 door
1/18/2019


De exportwaarde van boomkwekerijproducten uit Nederland zal naar verwachting met 7% groeien. Dit is vooral het resultaat van een gemiddeld hogere waarde van producten. Na stagnatie in de periode 2014 en 2015 door uitval in de keten, lijkt het herstel van Duitsland als exportbestemming structureel van aard. In 2018 nam ook de export naar België en Frankrijk en Oost-Europese en Scandinavische bestemmingen toe. Export naar het Verenigd Koninkrijk maakte in 2018 vanwege vooral de Brexit-veranderingen pas op de plaats.Omdat de waarde van de import van boomkwekerijproducten door Nederland beperkt is, heeft deze ook beperkt invloed op de handelsbalans. Het overschot op de handelsbalans groeide met 5%. Er was enerzijds een gemiddeld hogere prijswaardering van het Nederlands boomkwekerijproduct, anderzijds was er meer import.

Import van boomkwekerijproducten komt hoofzakelijk uit de logistiek aantrekkelijk gelegen buurlanden. Van de totale invoer in Nederland kwam 37% uit Duitsland. Dit aandeel is in 2018 iets gedaald ten opzichte van 2017, ondanks dat er in absolute zin meer werd geïmporteerd. Dit kwam doordat de totale import door Nederland sterker steeg.

Export Nederlandse boomkwekerijproducten naar Duitsland neemt verder toe
De totale export van Nederlandse boomkwekerijproducten met bestemming Duitsland is met 10% verder gegroeid. De vraag en waardering van Nederlandse boomkwekerijproducten in Duitsland hebben hiermee een groot aandeel in het herstel van de Nederlandse boomkwekerijsector. In 2018 waren verder de Scandinavische en Oost-Europese landen belangrijk, net als België en Frankrijk.

Na de periode 2014-2015, waarin uitval van ketenpartijen een belangrijke impact hadden op de export naar Duitsland, lijkt de exportwaarde van Nederlandse boomkwekerijproducten op de Duitse markt structureel hersteld. Dit komt vooral door vraaggerichte productie en doordat, na enkele faillissementen, het vertrouwen in de afzetketen is hersteld.

Vraaggerichte productie van boomkwekerijproducten, voldoen aan residueisen en levering van kwaliteit en hoge sierwaarde op het door de klant gewenste moment werden in 2018 beloond met een verbeterde prijs. Vooral boomkwekerijbedrijven die kwekersvaardigheid combineerden met een goed netwerk en assortiment, konden hiervan profiteren.
 
Groei aandeel Nederlandse boomkwekerijproducten in Duitse import zet door
De totale importwaarde van boomkwekerijproducten in Duitsland bleef in 2018 globaal gelijk. De waarde van de importwaarde van Nederlandse herkomst groeide wel, met 1%. Hiermee blijft Nederland veruit de belangrijkste importpartner voor Duitse afnemers. Het marktaandeel is de laatste jaren gegroeid van 76% naar bijna 79%. Hieraan ligt de vraag naar producten met een hogere waarde, waar Nederlandse kwekers een sterke positie in hebben, ten grondslag.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page