Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Landbouw gerelateerde goederen

Handelsbalansoverschot van landbouwgerelateerde goederen toegenomen
1/18/2019

Het handelsbalansoverschot van landbouwgerelateerde goederen is in 2018 toegenomen naar 5 miljard euro, door een hogere exportwaarde (9,2 miljard euro) bij een gelijkblijvende importwaarde (4,2 miljard euro) vergeleken met 2017. De import en export naar Duitsland zijn min of meer gelijk aan elkaar. Het handelsbalansoverschot werd vooral gerealiseerd met landen buiten de EU. De vier belangrijkste geëxporteerde landbouwgerelateerde goederen zijn landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, meststoffen en kasmaterialen, welke samen 80% van de totale export vormen.De Nederlandse export en import van landbouwgerelateerde goederen vindt grotendeels plaats binnen de Europese Unie, namelijk voor respectievelijk 58% en 81%. Duitsland heeft een aandeel van 15% in de export en 27% in de import van landbouwgerelateerde goederen.

Export van landbouwgerelateerde goederen groeit gestaag
De Nederlandse export van landbouwgerelateerde goederen is toegenomen van 8,9 miljard euro in 2017 naar 9,2 miljard euro in 2018 (+3,2%). De toename is vooral te danken aan de toegenomen export naar de rest van de wereld (+0,3 miljard euro), terwijl de export binnen Europa licht daalde (-0,02 miljard euro). De export van machines voor de voedingsmiddelenindustrie nam fors toe (+316 miljoen; +19%). Grootste daler bij de landbouwgerelateerde export was de export van meststoffen (-120 miljoen euro; -7%).


Duitsland is de belangrijkste exportbestemming voor landbouwgerelateerde goederen (1,4 miljard euro), gevolgd door België (0,9 miljard euro), Frankrijk (0,7 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (0,6 miljard euro). Vanaf 2010 is de export van landbouwgerelateerde goederen met meer dan 50% toegenomen. Van de waarde aan alle Nederlandse geëxporteerde landbouwgerelateerde goederen binnen Europa is in 2018 circa 70% van Nederlandse makelij. Voor de rest van de wereld is dit hoger, namelijk circa 75%. Deze cijfers komen overeen met die van 2017.

De belangrijkste exportbestemming van landbouwgerelateerde goederen is Duitsland, dat goed is voor bijna 1,4 miljard euro in 2018. Andere belangrijke bestemmingen zijn België, Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De exportwaarde naar Duitsland laat, op 2017 na, al enkele jaren een lichte daling zien. Naar België neemt de exportwaarde daarentegen gestaag toe.

Landbouwmachines en meststoffen zijn de belangrijkste (in waarde) geëxporteerde landbouwgerelateerde goederen naar bovengenoemde landen, waarbij naar Duitsland ook veel kasmaterialen worden geëxporteerd. De daling in exportwaarde naar Duitsland houdt vooral verband met de daling in de export van meststoffen en kasmaterialen. De exportwaarde van landbouwmachines nam daarentegen substantieel toe.Marktaandeel van Nederland in Duitsland afgenomen
Het Nederlands aandeel in de Duitse import van landbouwgerelateerde goederen is van 14% in 2016 en 2017 gedaald naar 12% in 2018. Polen heeft in 2018 een vergelijkbaar marktaandeel als Nederland. De waarde van het marktaandeel van Nederland in Duitsland laat sinds 2015 een daling zien. Overigens neemt ook de totale waarde van door Duitsland geïmporteerde landbouwgerelateerde goederen sinds 2015 af (8 miljard euro in 2018 ten opzichte van 9,1 miljard euro in 2015).Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page