Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Innovatie
     
Innovatie
Kies een indicator
Innovatie en innovator - Land- en tuinbouw

Aandeel innovatoren en vroege volgers daalt flink in 2021
24-5-2023

Na een aantal jaren waarin het aandeel innovatoren en vroege volgers in de land- en tuinbouw steeg, nam dit aandeel in 2021 af. Het aandeel bedroeg in 2021 5,3%, de laagste score sinds vele jaren. Vooral het aandeel vroege volgers nam af in vergelijking met de jaren ervoor. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit streeft naar 10% innovatieve bedrijven of vroege volgers. In 2021 werd in geen enkele sector deze streefwaarde gehaald. Het aandeel late volgers lag wel hoger dan voorgaande jaren.

Vernieuwingen kunnen worden ingedeeld in product- of procesvernieuwingen. In de land- en tuinbouw worden vooral vernieuwingen in het productieproces doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van elektrische voertuigen. Een voorbeeld van productvernieuwing die is doorgevoerd is de teelt van nieuwe rassen bloemen met kortere groeitijd en meer sierwaarde. 

De Innovatiemonitor is een enquete die jaarlijks wordt voorgelegd aan deelnemers van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. In 2022 werd de enquete (over innovaties in het jaar 2021) door 845 ondernemers ingevuld. Naast vragen over innovaties, zijn er ook vragen gesteld die gerelateerd zijn aan het doorvoeren van vernieuwingen. Zo blijkt dat de ondernemer meestal zelf het initiatief neemt om vernieuwingen door te voeren. Bij productvernieuwingen is het relatief vaak de ondernemer die aan de slag gaat met de ontwikkeling van een vernieuwing. Procesvernieuwingen worden hoofdzakelijk door derden ontwikkeld. In 2022 zijn er ook vragen gesteld over het gebruik van de SABE-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie). De resultaten hiervan zijn opgenomen in de publicatie: Innovatie in de land- en tuinbouw 2022.Kies een sector
Contactpersoon
Ruud van der Meer
0317-483134
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven