Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Duurzaamheid
     
Duurzaamheid
Kies een indicator
Infographic duurzaamheid grondstoffen - Aardappel

Kansen en uitdagingen voor een duurzamere aardappelsector
8-2-2016

De Nederlandse topsector Agro&food heeft de ambitie efficiënter en duurzamer te produceren; een hogere productie met minder grondstoffen. De kansen op deze website komen voort uit het rapport grondstofefficiëntie in de zuivel-, varkensvlees-, aardappel-, en suikerketen.

Bekijk hier de infographic.

Per ketenschakel en grondstof zijn de indicatoren en uitdagingen benoemd aan de hand van een stappenplan. Bij de uitwerking van het stappenplan stond het in Nederland geproduceerde product centraal. Echter, wanneer er sprake was van een hoge mate van uitruil met of afwenteling op andere regio’s, zoals bij de import van veevoer, zijn deze wel meegenomen.

Voor de beschrijving van de ketens focusten we op de belangrijkste hotspots. De keuze voor de hotspots baseerden we op verzamelde literatuur en expertkennis. De rapportage is voorgelegd aan collega’s binnen Wageningen UR (Livestock Research, Plant Research) en ten slotte aan enkele deskundigen uit het bedrijfsleven. De consument is niet meegenomen in de analyse.


Product
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven