Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Klimaat
     
Klimaat
Kies een indicator
Energiemonitor - Glastuinbouw

CO2 emissie glastuinbouw in 2021 gestegen
12-5-2023

In 2021 steeg de totale uitstoot van koolstofdioxide van de glastuinbouw naar 6,5 Mton. Er was een stijging van 0,35 Mton ten opzichte van 2020. De totale emissie lag hiermee in 2021 4% onder het niveau van 1990 en werd vooral beïnvloed door de toename van het areaal, een stijging van de elektriciteitsverkoop en groei van de inzet van duurzame energie. Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat de toename van de totale CO2-emissie van glastuinbouw in 2021 op sectorniveau kwam doordat emissie-stuwende factoren samen een groter effect hadden dan emissie-verlagende factoren. De factoren die de CO2-emissie deden toenemen waren de toename van het areaal in de Landbouwtelling, de stijging van de elektriciteitsverkoop met wkk en de afname van de elektriciteitsinkoop. De factoren die de CO2-emissie verlaagden waren de groei van de inzet van duurzame energie, toename van de inkoop van niet-duurzame warmte en een daling van het energiegebruik per m2.

Voor meer informatie, klik hier.


Kies een sector
Contactpersoon
Pepijn Smit
070-3358144
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
•  Pepijn Smit en Ruud van der Meer (2022). Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021, Rapport 2022-124 Wageningen Economic Research.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven