Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Akkerbouw

Verwerking buitenlandse agrarische grondstoffen levert grote bijdrage aan toegevoegde waarde akkerbouwcomplex
13-9-2023

Het akkerbouwcomplex is samengesteld uit de gespecialiseerde primaire akkerbouwbedrijven (11.190 in 2021), de aardappelverwerkende industrie, de spijsoliën-, vetten- en margarine-industrie, de meel- en zetmeelindustrie, de brood- en deegwarenindustrie, de suiker-, cacao-, koffie- en thee-industrie, de drankenindustrie en de tabaksindustrie. Verder vallen ook de toeleveranciers en de distributiebedrijven - voor het deel dat deze sectoren aan de primaire akkerbouwbedrijven of de verwerkende industrieën leveren - onder het akkerbouwcomplex. Het gaat daarbij onder meer om loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwzaden, en zakelijke dienstverlening.


Toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex (binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen) bedroeg in 2021 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - 28 mld. euro, wat circa 3,3% is van het bruto binnenlands product (bbp). Dit aandeel is al een aantal jaar min of meer stabiel. In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen (onder andere granen, soja, plantaardige oliën, cacao, koffie, thee en tabak) en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in: dit zorgde in 2021 voor ruim 80% van de toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex. Binnen het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex (bijna 5,4 mld. euro) is het aandeel in de toegevoegde waarde van de verschillende schakels de laatste jaren vrij stabiel. De primaire bedrijven en de verwerking van binnenlandse grondstoffen hebben een aandeel in de toegevoegde waarde van circa 22%; die van de toelevering is met circa 30% het grootst en het aandeel van distributie komt uit op circa 25%.

Werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex
De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex bedroeg in 2021 zo’n 260.000 arbeidsjaren. Net als bij de toegevoegde waarde wordt deze werkgelegenheid voor een zeer groot deel (76%) bepaald door de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse akkerbouwgrondstoffen. De werkgelegenheid die samenhangt met de binnenlandse akkerbouwgrondstoffen bedroeg in 2021 bijna 59.000 arbeidsjaren. Hiervan had 26% betrekking op de primaire akkerbouwbedrijven en distributie. De werkgelegenheid in de verwerking komt uit op 20%, terwijl de toeleverende industrie 28% bijdroeg.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven