Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Akkerbouw

Verwerking buitenlandse agrarische grondstoffen levert grote bijdrage aan toegevoegde waarde akkerbouwcomplex
8/30/2021

Het akkerbouwcomplex is samengesteld uit de gespecialiseerde primaire akkerbouwbedrijven (10.979 in 2019), de aardappelverwerkende industrie, de spijsoliën-, vetten- en margarine-industrie, de meel- en zetmeelindustrie, de brood- en deegwarenindustrie, de suiker-, cacao-, koffie- en thee-industrie, de drankenindustrie en de tabaksindustrie. Verder vallen ook de toeleveranciers en de distributiebedrijven - voor het deel dat deze sectoren aan de primaire akkerbouwbedrijven of de verwerkende industrieën leveren - onder het akkerbouwcomplex. Het gaat daarbij onder meer om loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwzaden, en zakelijke dienstverlening.


Toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex (binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen) bedroeg in 2019 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - 26,8 mld. euro, wat circa 3,3% is van het bruto binnenlands product (bbp). Dit aandeel is al een aantal jaar min of meer stabiel. In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen (onder andere granen, soja, plantaardige oliën, cacao, koffie, thee en tabak) en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in: dit zorgde in 2019 voor bijna 80% van de toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex. Binnen het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex (ongeveer 5,7 mld. euro) is het aandeel in de toegevoegde waarde van de verschillende schakels de laatste jaren vrij stabiel. De primaire bedrijven hebben een aandeel in de toegevoegde waarde van circa 22%; dat van de toelevering is met circa 30% het grootst en de aandelen van verwerking en distributie komen beide uit op circa 24%.

Werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex
De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex bedroeg in 2019 meer dan 265.000 arbeidsjaren. Net als bij de toegevoegde waarde wordt deze werkgelegenheid voor een zeer groot deel (74%) bepaald door de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse akkerbouwgrondstoffen. De werkgelegenheid die samenhangt met de binnenlandse akkerbouwgrondstoffen bedroeg in 2019 ruim 68.000 arbeidsjaren. Hiervan had 26% betrekking op de primaire akkerbouwbedrijven. De werkgelegenheid lag in zowel de verwerking als de distributie van binnenlandse akkerbouwproducten op 23%. Toeleveranciers hadden met 29% het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page