Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Opengrondstuinbouw

Opengrondstuinbouwcomplex kleinste onderdeel Nederlandse agrosector
7/19/2022

Het opengrondstuinbouwcomplex is samengesteld uit de gespecialiseerde primaire bedrijven (groenteteelt in de open grond-, fruitteelt-, bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven; totaal 5.638 bedrijven in 2020), de groente- en fruitverwerkende industrie, de toeleveranciers en de distributiebedrijven. De bijdrage van de laatste twee is beperkt tot het deel dat deze sectoren aan de primaire opengrondstuinbouwbedrijven of de verwerkende industrie leveren. 

Toegevoegde waarde opengrondstuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex bedroeg in 2020 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 4,5 mld. euro. Het aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) blijft gelijk op 0,5%. Ongeveer 22% van de toegevoegde waarde is te danken aan de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie. Van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel (3,4 mld. euro) was circa 60% afkomstig van de primaire bedrijven. De absolute bijdrage van de primaire sector binnen het complex (2,0 mld. euro) is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Met name de bloembollen- en boomkwekerijbedrijven profiteren de laatste jaren van goede prijsvorming door een stabiele markt. Het aandeel van de toelevering in de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel bedraagt circa 27%; dat van verwerking en distributie komt op enkele procenten.Werkgelegenheid opengrondstuinbouwcomplex 
De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2020 met in totaal ongeveer 47.500 arbeidsjaren licht gestegen en bedroeg 0,6% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Bijna 63% van de werkgelegenheid van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex is toe te schrijven aan de primaire bedrijven. Dit is iets hoger dan het aandeel in de toegevoegde waarde. De werkgelegenheid die samenhangt met de toelevering beloopt bijna 24% van het totaal en distributie en verwerking hebben een aandeel van respectievelijk 10 en 4%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page