Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex drijft op primaire visserijsector
7/19/2022

Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (579 schepen eind 2020), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.

Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,9 mld. euro, wat circa 0,1% is van het bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde aquatische grondstoffen; deze bedroeg in 2020 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - circa 0,45 mld. euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex is de laatste twee jaar gestegen. De waarde van het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, in 2020 0,48 miljard euro, is de laatste twee jaar juist iets gedaald. Van de op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt 60% gegenereerd in de primaire visserijsector en 23% in de toelevering. De aandelen van de distributie en verwerkende industrie zijn beperkt, respectievelijk 10 en 6%.Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex lag in 2020 op 10.400 arbeidsjaren. In 2019 was dit nog een stuk lager (9.600). Deze ontwikkeling is het resultaat van tegengestelde bewegingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse aquatische grondstoffen nam af en lag in 2020 op 5.400 arbeidsjaren. De werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse aquatische grondstoffen nam sterk toe tot 5.000 arbeidsjaren in 2020. De groei van de werkgelegenheid doet zich het laatste jaar vooral voor in de primaire productie. De primaire visserij levert in 2020 circa 60% van de werkgelegenheid in het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, tegen bijna 55% in 2019.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page