Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex drijft op primaire visserijsector
8/30/2021

Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (606 schepen eind 2019), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.

Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,9 mld. euro, wat circa 0,1% is van het bruto binnenlands product (bbp). Minder dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde aquatische grondstoffen; deze bedroeg in 2019 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - circa 0,4 mld. euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex is de laatste vijf jaar vrij stabiel. Dit geldt ook voor de waarde van het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, in 2019 0,5 miljard euro. Van de op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt 66% gegenereerd in de primaire visserijsector en 20% in de toelevering. De aandelen van de distributie en verwerkende industrie zijn beperkt, respectievelijk 10 en 4%.Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex lag in 2019 op 10.800 arbeidsjaren. Deze ontwikkeling is het resultaat van tegengestelde bewegingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse aquatische grondstoffen nam tot 2014 toe, maar is sindsdien weer afgenomen en lag in 2019 op 5.700 arbeidsjaren. De werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse aquatische grondstoffen daalde tussen 2010 en 2014 van 7.600 arbeidsjaren naar 4.800 arbeidsjaren. Daarna is de werkgelegenheid gegroeid tot 5.200 arbeidsjaren in 2019. De groei van de werkgelegenheid doet zich het laatste jaar voor in de primaire productie. De primaire visserij levert in 2019 circa 58% van de werkgelegenheid in het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, tegen een kleine 40% in 2010.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page