Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex drijft op primaire visserijsector
3-7-2024

Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (583 schepen eind 2022), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.

Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en lag rond de 0,9 mld. euro. In 2022 is er sprake van een toename van de toegevoegde waarde tot bijna 1 mld. euro, wat circa 0,1% is van het bruto binnenlands product (bbp). Iets meer dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde aquatische grondstoffen; deze bedroeg in 2022 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - circa 0,53 mld. euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex is het laatste jaren sterk gestegen. De waarde van het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, in 2022 0,43 miljard euro, is de laatste jaar juist iets gedaald. Van de op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt twee derde gegenereerd in de primaire visserijsector en 22% in de toelevering. De aandelen van de distributie en verwerkende industrie zijn beperkt, respectievelijk 8 en 3,5%.Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex lag in 2022 op 10.000 arbeidsjaren. In 2020 was dit nog een stuk lager (9.500). Deze ontwikkeling is het resultaat van twee bewegingen: zowel de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse aquatische grondstoffen als de werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse aquatische grondstoffen namen toe tot respectievelijk 5.700 en 4.300 arbeidsjaren in 2022. De groei van de werkgelegenheid doet zich ten opzichte van 2020 vooral voor in de verwerking van buitenlandse aquatische grondstoffen. De primaire visserij levert in 2022 circa 70% van de werkgelegenheid in het op binnenlandse aquatische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.
Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven