Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Verbreding
     
Verbreding
Kies een indicator
Korte keten - Land- en tuinbouw

Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert producten via een korte keten aan de consument.
25-6-2021

De nationale overheid en diverse provincies zetten via allerlei initiatieven in op het thema korte ketens in de agrarische sector. Dit vanuit beleidsonderwerpen als vergroting verdiencapaciteit van agrariƫrs, versterking verbinding boer-burger, stimulering kringlooplandbouw en plattelandsontwikkeling. Overheden en marktpartijen hebben behoefte aan inzichten in de huidige positie van korte ketens en de ontwikkeling in afgelopen jaren.

In opdracht van het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WEcR) een monitor korte ketens ontwikkeld die in kaart brengt hoeveel primaire agrarische bedrijven hun producten afzetten via korte ketens en wat belangrijke kenmerken van deze bedrijven zijn. Ook wordt een eerste berekening gemaakt van de omzet op agrarische bedrijven via afzet korte ketens. Dit is in beeld gebracht voor heel Nederland in een nationaal rapport, maar ook weergegeven voor de 12 provincies in een factsheet per provincie. De monitor geeft een beeld tot 1 april 2020, het (volledige) effect van Covid-19 op korte ketens zit hierin niet verwerkt.

De belangrijkste conclusies zijn:
Per 1 april 2020 zijn er in Nederland 7.234 primaire agrarische bedrijven die (een deel van de) door hen geproduceerde of bewerkte voedsel- en sierteeltproducten afzetten via een korte keten. Dit is ruim een kwart meer dan per 1 april 2017. De totale opbrengst door verkoop via korte ketens op agrarische bedrijven komt uit op minimaal 1,36 miljard euro in de periode april 2019 t/m maart 2020.
In alle provincies is er een groei in aantal land- en tuinbouwbedrijven dat hun producten afzet via een korte keten. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen provincies in aantallen bedrijven, bedrijfskenmerken en omvang van de opbrengsten gerealiseerd via afzet in een korte keten.

Hier is het nationale rapport te downloaden.

Hieronder zijn de provinciale factsheets te downloaden;

-Brabant 
-Drenthe
-Flevoland 
-Friesland 
-Gelderland 
-Groningen 
-Limburg 
-Noord-Holland 
-Overijssel 
-Utrecht 
-Zeeland 
-Zuid-HollandKies een sector
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven