Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatvolume - Melkveehouderij

Fosfaatexcretie melkveehouderij stijgt in 2013
2-10-2015

In de jaren 2008-2010 werd het EU fosfaatexcretieplafond overschreden door de Nederlandse veehouderij. Om te voorkomen dat deze trend zich doorzette, zijn in 2011 door LTO Nederland en de Nevedi afspraken gemaakt over het verlagen van de fosforgehaltes in diervoeders, ook in de melkveehouderij. Dit heeft ertoe bijgedragen dat in 2011 de EU-norm wel weer werd gehaald. Mede door deze inspanningen is de fosfaatexcretie van de Nederlandse melkveestapel in 2011 en 2012 gedaald. In 2013 is de fosfaatexcretie juist weer gestegen, naar een niveau van 80,8 miljoen kg (+ 6,2% t.o.v. 2012).

De stijging van de fosfaatproductie van 2012 naar 2013 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat het aantal dieren is gestegen (4,6% meer melkkoeien en jongvee). De benutting van het fosfaat in het voer in de periode 2002-2013 is aanzienlijk toegenomen. Waar in 2002 nog 8.2 kg fosfaat in mest werd geproduceerd per ton melk is dat in 2013 afgenomen tot gemiddeld 6.6 kg. Dit is een daling van ongeveer 19%. De fosfaatbenutting van de melkveestapel (de hoeveelheid fosfaat vastgelegd in melk en vlees gedeeld door de opgenomen hoeveelheid fosfaat in voer) steeg van 25,4% in 2002 naar bijna 30% in 2013.

De fosfaatexcretie van de overige diersoorten daalde vanaf 2010 maar is in 2013 weer iets toegenomen. De totale fosfaatexcretie blijft nog ruim onder het productieplafond van 172,9 mln. kg.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven