Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbemesting per ha grasland - Melkveehouderij

Stikstofbemesting op grasland lager dan in 2020
4-9-2023

De stikstofbemesting per ha grasland op melkveebedrijven is in 2021 gemiddeld circa 26 kg per ha lager (-11%) dan het voorgaande jaar. De stikstofbemesting bestaat uit kunstmest en het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest, berekend op basis van de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten.


In 2014 was de hoeveelheid werkzame stikstof per ha grasland het hoogst (260 kg per ha). Daarna nam het schoksgewijs af naar een niveau van 221 kg werkzame stikstof per ha in 2021. Niet eerder in de periode 2006-2021 is de gemiddelde werkzame stikstofgift per ha zo laag geweest. Tussen de grondsoortregio’s met de hoogste (Lössregio) en laagste (Veenregio) gemiddelde gift bestaat een verschil van circa 60 kg werkzame stikstof per ha grasland in 2021.

Bemesting met werkzame stikstof in 2021 onder vijfjarig gemiddelde
Melkveebedrijven in de Kleiregio bemesten in 2021 gemiddeld circa 31 kg werkzame stikstof per ha grasland minder dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. In de Lössregio gebruiken melkveebedrijven respectievelijk 2 kg stikstof per ha meer dan de vijf voorgaande jaren, terwijl er in de Veen- en Zandregio in 2021 een daling is van respectievelijk 20 en 27 kg stikstof per ha ten opzichte van de vijf voorgaande jaren. De hoogste gemiddelde gift in werkzame stikstof per ha grasland is gerealiseerd op melkveebedrijven in de Lössregio (2021: 259 kg stikstof per ha) en de laagste in de Veenregio (2021: 199 kg stikstof per ha). De stikstofgebruiksnormen (N-totaal norm) voor grasland op kleigrond zijn hoger dan de normen voor de andere grondsoorten, echter dat leidt niet tot de hoogste gift. De variatie in de stikstofbemesting per ha grasland tussen melkveebedrijven is relatief groot.

Rekenwijze op basis van wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten
Het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest wordt berekend als de totale stikstof in de dierlijke mest vermenigvuldigd met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn in de periode 2006-2019 verhoogd. Bijvoorbeeld: de werkingscoëfficiënt van rundveemest op bedrijven met grasland die weiden en maaien is verhoogd van 35% naar 45%, en die van varkensmest is verhoogd van 60% naar 80% (op zand en löss). Deze verhogingen werken door in de hoeveelheden toegediende werkzame stikstof, maar staan los van de ontwikkelingen in de totale hoeveelheden toegediende stikstof.

Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven