Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Akkerbouw

Sterke afname in gebruik stikstofkunstmest
6/4/2020

Op nationaal niveau is op de akkerbouwbedrijven binnen het domein van het LMM in 2018 gemiddeld 219 kg stikstof per ha gebruikt. Dit is 4% minder dan het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren. Hiervan was 99 kg afkomstig uit kunstmest, wat historisch laag is en 19% onder het gemiddelde van 2013-2017 ligt. De gebruiken via dierlijke mest en met name Overige Organische Meststoffen in 2018 lagen respectievelijk 9% en 29% boven 2013-2017. Voor het eerst in de geschiedenis van het meetnet ligt de toediening van stikstof via organische mest op akkerbouwbedrijven op nationaal niveau boven het gebruik via kunstmest. In de Zand- en Lössregio is hiervan al veel langer sprake en is in 2018 nog maar 30% respectievelijk 39% van de toegediende stikstof afkomstig uit kunstmest.

 

Toename dierlijke mestgebruik in de Klei- en Lössregio
In de Kleiregio is een toename in het stikstofgebruik via dierlijke mest waar te nemen. In 2018 was 82 kg van de 243 kg gebruikte stikstof per ha afkomstig van dierlijke mest; dit is 12% meer dan in de periode 2013-2017. Ook in de Lössregio nam het stikstofgebruik via dierlijke mest toe, van circa 100 kg stikstof per ha in 2013-2017 naar 110 kg in 2018.

De aanvoer van dierlijke mest levert akkerbouwers in toenemende mate geld op. In de jaren 2016 tot en met 2018 lagen de mestafzetprijzen voor rundveemest, onder druk van het toegenomen aanbod en bovenmatige mestvoorraden, zo’n 70% hoger dan in 2014. Omdat de fosfaatgebruiksnorm in de akkerbouw beperkend is, is rundveemest vanwege de ruimere N-P-verhouding aantrekkelijker om af te nemen dan varkensmest.

Door de toegenomen afzet in de Kleiregio is het verschil in het gebruik met Zandregio minder groot dan voorheen, maar in 2018 nog altijd zo’n 30 kg per ha. De regionale verschillen in de gebruiken van dierlijke mest hebben onder andere te maken met de beschikbaarheid van mest uit overschotten en transportafstanden.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page