Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Melkveehouderij

Stikstofgebruik bestaat voor twee derde uit dierlijke mest
8/21/2019


Op de melkveebedrijven waarop het LMM is gericht, is gemiddeld een derde van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en twee derde uit dierlijke mest. Overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt. In de periode 2002-2017 is de verhouding stikstof uit kunstmest en uit dierlijke mest vrijwel stabiel in de meeste regio’s. In 2017 is het totale stikstofgebruik door melkveebedrijven gemiddeld met 2% gestegen, het sterkst in de Lössregio. Het stikstofgebruik in de Zand- en Klei- en Veenregio is 5-14 kg per ha cultuurgrond hoger in 2017.


 
Kunstmestgebruik trendmatig gedaald
De stikstofgift uit kunstmest per ha cultuurgrond op melkveebedrijven laat een trendmatige daling zien sinds de eeuwwisseling, met soms incidentele schommelingen. Melkveebedrijven in de Kleiregio hebben gemiddeld genomen het hoogste stikstofgebruik uit kunstmest, 156 kg stikstof per ha in 2017. De melkveebedrijven in de Zand- en Veenregio gebruiken de laatste jaren rond 110 kg stikstof uit kunstmest per ha.

Stijging van zowel kunstmest als dierlijke mestgebruik in 2017
Mede als gevolg van de lagere stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest bij derogatie voor zand- en lössgrond in vijf zuidoostelijke provincies van Nederland (230 kg stikstof/ha) is het gemiddelde dierlijke mestgebruik sinds 2005 flink afgenomen, vooral in de Zand- en Lössregio. In de Veenregio was de daling iets kleiner sinds 2005, maar die stikstofgift kwam ook van een lager niveau. Naast lössgrond hebben melkveebedrijven in de Lössregio ook 16% kleigrond ter beschikking waarvoor een stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest geldt van 250 kg per ha bij derogatie. In de periode 2006-2017 schommelt in de Kleiregio het stikstofgebruik uit dierlijke mest tussen 225 en 240 kg per ha, iets boven het landelijk gemiddelde.

Het gebruik van stikstofkunstmest is gestegen in 2017 in bijna alle regio’s (3-10 kg per ha). Daarbovenop is ook het gebruik van stikstof uit dierlijke mest gestegen. In de Veen- en Lössregio is het dierlijk mestgebruik gestegen met 11-30 kg per ha en in de Zand- en Kleiregio is dat minder (2 kg per ha). Dierlijk mestgebruik in de Lössregio kende een dip in 2016; in 2017 ligt het gebruik rond het niveau van de laatste jaren. In de Veenregio is er een verhoging van 5% en ligt het gebruik op het niveau van 2004 en 2005.

Stikstofbemesting bijna 40% lager dan in 1991-1998
Als over een langere periode wordt gekeken naar de stikstofbemesting per ha cultuurgrond, is een forse afname in de periode voor 2006 zichtbaar. Als reactie op de mestwetgeving zijn melkveehouders de stikstof in dierlijke mest veel efficiënter gaan benutten. Die ontwikkeling heeft samen met de oplopende kunstmestprijzen geleid tot een sterke afname in het gebruik van stikstofkunstmest. Ook het gebruik van organische mest (vooral dierlijke mest) is in de periode na 2006 gemiddeld 30% lager dan het gemiddelde gebruik in de periode 1991-1998.

Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page