Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbemesting per ha - Overige dierbedrijven

Toename in stikstofgebruik per ha
4-9-2023

Ongeveer 70% van de stikstofbemesting op overige dierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de overige dierbedrijven ook een hoeveelheid stikstof uit kunstmest (ongeveer 28%) en overige organische meststoffen (2%). De stikstofbemesting in 2021 is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en ook afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2016-2020.

Verschillen tussen grondsoortregio’s
Er zijn grote verschillen zichtbaar in de stikstofbemesting tussen grondsoortregio’s. In 2021 werd op overige dierbedrijven in Nederland gemiddeld ruim 173 kg stikstof per ha met dierlijke mest en ruim 70 kg stikstof per ha met kunstmest toegediend. Daarnaast is gemiddeld 6 kg stikstof per ha uit overige organische meststoffen bemest in 2021. In de Kleiregio werd gemiddeld 135 kg stikstof per ha met dierlijke mest toegediend (ruim 52%), en circa 108 kg stikstof per ha met kunstmest (42%) en 15 kg stikstof per ha met overige organische meststoffen (6%). In de Zandregio werd daarentegen gemiddeld 199 kg stikstof per ha met dierlijke mest toegediend (80%), en ruim 50 kg stikstof per ha met kunstmest (20%) en minder dan 1 kg stikstof per ha met overige organische meststoffen (minder dan 1%).

Op overige dierbedrijven in de Kleiregio is de gemiddelde totale stikstofbemesting in 2021 afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en ook ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2016-2020. Voor overige dierbedrijven in de Zandregio geldt eveneens dat de gemiddelde totale stikstofbemesting is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, en ook is afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2016-2020.Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven