Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Overige dierbedrijven

Toename in stikstofgebruik per ha
9/26/2022

Ongeveer 70% van de stikstofbemesting op overige dierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de overige dierbedrijven ook een hoeveelheid stikstof uit kunstmest (ongeveer 30%) en overige organische meststoffen (minder dan1%). De stikstofbemesting in 2020 is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2015-2019.

Verschillen tussen grondsoortregio’s
Er zijn grote verschillen zichtbaar in de stikstofbemesting tussen grondsoortregio’s. In 2020 werd op overige dierbedrijven in Nederland gemiddeld ruim 188 kg stikstof per ha met dierlijke mest en ruim 78 kg stikstof per ha met kunstmest toegediend. Daarnaast is gemiddeld 1 kg stikstof per ha uit overige organische meststoffen bemest in 2020. In de Kleiregio werd gemiddeld 160 kg stikstof per ha met dierlijke mest toegediend (ruim 50%), en ruim 153 kg stikstof per ha met kunstmest (ruim 48%) en 4 kg stikstof per ha met overige organische meststoffen (minder dan 2%). In de Zandregio werd daarentegen gemiddeld ruim 187 kg stikstof per ha met dierlijke mest toegediend (ruim 70%), en ruim 77 kg stikstof per ha met kunstmest (ruim 29%) en minder dan 1 kg stikstof per ha met overige organische meststoffen (minder dan 1%).

Op overige dierbedrijven in de Kleiregio en Nederland totaal is de gemiddelde totale stikstofbemesting in 2020 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2015-2019. Voor overige dierbedrijven in de Zandregio geldt dat de gemiddelde totale stikstofbemesting is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, maar is afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2015-2019.Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page