Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Melkveehouderij

Afname gebruik van fosfaatmeststoffen 1991-2019
8/6/2021

Meer dan 98% van de fosfaatbemesting op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de melkveehouders nog een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest en overige organische meststoffen. Zowel de fosfaatbemesting met dierlijke mest als kunstmest is in de periode 1991-2019 afgenomen als gevolg van de mestwet- en regelgeving.

Halvering van fosfaatgebruik in de Zandregio  
In 1991 werd op melkveebedrijven in de Zandregio in totaal 150 kg fosfaat per ha toegediend. Sindsdien is het totale fosfaatgebruik sterk afgenomen. De fosfaatbemesting per ha in de Klei- en Veenregio is ook gedaald in de periode 1991-2019, maar minder dan in de Zandregio. De laatste aanscherping van de gebruiksnormen voor het gebruik van fosfaatmeststoffen was in 2015. In dat jaar daalde in alle regio’s de bemesting met fosfaat met 2-7 kg per ha. In 2019 gebruikten melkveehouders in de Zandregio gemiddeld 67 kg fosfaat per ha via dierlijke mest, terwijl fosfaatkunstmest vrijwel niet meer wordt gebruikt (<1 kg per ha). Melkveehouders in de Kleiregio en Veenregio dienden iets meer fosfaat via dierlijke mest toe: respectievelijk 74 en 76 kg per ha. In 2019 was het totaal fosfaatgebruik uit dierlijke mest in de Lössregio gemiddeld 60 kg per ha.
 

Minimaal gebruik van kunstmestfosfaat  
In de periode 1991-2019 is het gebruik van fosfaatkunstmest sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is die afname goed zichtbaar. Dat stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof, het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel. Sinds 2014 is fosfaatkunstmestgebruik op bedrijven met derogatie niet meer toegestaan. Deze maatregel heeft het gebruik van fosfaatkunstmest op melkveebedrijven geminimaliseerd.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page