Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Melkveehouderij

Afname gebruik van fosfaatmeststoffen 1991-2021
4-9-2023

Circa 99% van de fosfaatbemesting op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de melkveehouders nog een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest en overige organische meststoffen. Zowel de fosfaatbemesting met dierlijke mest als kunstmest is in de periode 1991-2021 afgenomen als gevolg van de mestwet- en regelgeving.

Halvering van fosfaatgebruik in de Zandregio  
In 1991 werd op melkveebedrijven in de Zandregio in totaal 150 kg fosfaat per ha toegediend. Sindsdien is het totale fosfaatgebruik sterk afgenomen. De fosfaatbemesting per ha in de Klei- en Veenregio’s is ook gedaald in de periode 1991-2021, maar minder dan in de Zandregio. De laatste aanscherping van de gebruiksnormen voor het gebruik van fosfaatmeststoffen was in 2015. In dat jaar daalde in alle regio’s de bemesting met fosfaat met 2-7 kg per ha. In 2021 gebruikten melkveehouders in de Zandregio gemiddeld 69 kg fosfaat per ha via dierlijke mest, terwijl fosfaatkunstmest (0,4 kg fosfaat per ha) en overige organische mest (0,7 kg fosfaat per ha) vrijwel niet meer wordt gebruikt. Ook in de andere grondsoortregio’s is het gebruik van fosfaatkunstmest en overige organische mest minimaal. Melkveehouders in de Kleiregio en Veenregio dienden iets meer fosfaat via dierlijke mest toe, respectievelijk 75 en 76 kg per ha. In 2021 was het totaal fosfaatgebruik uit dierlijke mest in de Lössregio gemiddeld 62 kg per ha. Gemiddeld is het gebruik van fosfaatmeststoffen in 2021 gelijk aan het voorgaande jaar.

 

Minimaal gebruik van kunstmestfosfaat  
In de periode 1991-2021 is het gebruik van fosfaatkunstmest sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is die afname goed zichtbaar. Dat stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof, het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel. Sinds 2014 is fosfaatkunstmestgebruik op bedrijven met derogatie niet meer toegestaan. Deze maatregel heeft het gebruik van fosfaatkunstmest op melkveebedrijven geminimaliseerd.Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven