Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Overige dierbedrijven

Stabiliteit in fosfaatbemesting per ha
9/26/2022

Ruim 92% van de fosfaatbemesting op overige dierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de overige dierbedrijven ook een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest (ruim 4%) en overige organische meststoffen (minder dan 3%). De fosfaatbemesting is in 2020 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2015-2019.

Kleine verschillen tussen grondsoortregio’s
Er zijn kleine verschillen zichtbaar in de fosfaatbemesting tussen grondsoortregio’s. In 2020 werd op overige dierbedrijven in Nederland (inclusief bedrijven in de Lössregio) gemiddeld ruim 66 kg fosfaat per ha met dierlijke mest en ruim 3 kg fosfaat per ha met kunstmest toegediend. Daarnaast is gemiddeld ruim 2 kg fosfaat per ha uit overige organische meststoffen bemest in 2020. In de Kleiregio werd gemiddeld 66 kg fosfaat per ha met dierlijke mest toegediend (>90%), en ruim 4 kg fosfaat per ha met kunstmest (ruim 5%) en 4 kg fosfaat per ha met overige organische meststoffen (ruim 4%). In de Zandregio werd daarentegen gemiddeld ruim 63 kg fosfaat per ha met dierlijke mest toegediend (ruim 92%), en ruim 3 kg fosfaat per ha met kunstmest (ruim 5%) en minder dan 2 kg fosfaat per ha met overige organische meststoffen (minder dan 3%).

Op overige dierbedrijven in de Zandregio en Nederland totaal is de gemiddelde totale fosfaatbemesting in 2020 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2015-2019. Voor overige dierbedrijven in de Zandregio geldt dat de gemiddelde totale fosfaatbemesting is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2015-2019.Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page