Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Overige dierbedrijven

Stabiliteit in fosfaatbemesting per ha
4-9-2023

Ruim 92% van de fosfaatbemesting op overige dierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken de overige dierbedrijven ook een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest (circa 2%) en overige organische meststoffen (circa 5%). De fosfaatbemesting is in 2021 afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en ook afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2016-2020.

Verschillen tussen grondsoortregio’s
Er zijn kleine verschillen zichtbaar in de fosfaatbemesting tussen grondsoortregio’s. In 2021 werd op overige dierbedrijven in Nederland (inclusief bedrijven in de Lössregio) gemiddeld circa 63 kg fosfaat per ha met dierlijke mest en ruim 1 kg fosfaat per ha met kunstmest toegediend. Daarnaast is gemiddeld circa 4 kg fosfaat per ha uit overige organische meststoffen bemest in 2021. In de Kleiregio werd gemiddeld 53 kg fosfaat per ha met dierlijke mest toegediend (83%), en 3 kg fosfaat per ha met kunstmest (circa5%) en 8 kg fosfaat per ha met overige organische meststoffen (circa 12%). In de Zandregio werd daarentegen gemiddeld circa 69 kg fosfaat per ha met dierlijke mest toegediend (97%), en 1 kg fosfaat per ha met kunstmest en 1 kg fosfaat per ha met overige organische meststoffen (respectievelijk 1 en 2%).

Op overige dierbedrijven in de Zandregio is de gemiddelde totale fosfaatbemesting in 2021 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en toegenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2016-2020. Voor overige dierbedrijven in de Kleiregio geldt dat de gemiddelde totale fosfaatbemesting is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en ook ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van de periode 2016-2020.Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven