Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Stikstofbedrijfsoverschot in de Zandregio onder meerjarig gemiddelde
12/23/2021

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is voor 2020 een gemiddeld bedrijfsoverschot berekend van 112 kg stikstof per ha. Dit is ruim 6% meer dan in 2019. Vergeleken met het gemiddelde over de vijf voorgaande jaren (2015-2019) vielen de gemiddelde overschotten in de Zandregio in 2020 wel lager uit (-3%). In de Löss- en Kleiregio ligt het stikstofbedrijfsoverschot in 2020 juist zo’n 3% boven de gemiddelden in de periode 2015-2019.

In de Zandregio komt de gemiddelde stikstofafvoer in 2020 uit op 121 kg per ha; dit is bijna 2 kg per ha minder dan de gemiddelde afvoer in de periode 2015-2019. De aanvoer per hectare voor akkerbouwbedrijven in de Zandregio in 2020 was 204 kg stikstof. Het gemiddelde bedrijfsoverschot voor akkerbouwbedrijven in de Zandregio bedraagt 84 kg stikstof in 2020. In de Zandregio realiseerde 25% van de akkerbouwers in 2020 een stikstofbedrijfsoverschot kleiner dan 58 kg per ha terwijl 75% van de akkerbouwbedrijven op een stikstofbedrijfsoverschot boven de 113 kg per ha uitkwam.

 Meer aanvoer van stikstof uit dierlijke mest in de Kleiregio
Over de drie regio’s gemiddeld, ligt de hoeveelheid stikstof die per ha in 2020 is aangevoerd (227 kg), 5 kg onder het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren. Tussen de regio’s is wel een verschil zichtbaar. In de Zand- en Kleiregio is de gemiddelde aanvoer in 2020 respectievelijk 2 en 1% lager dan de gemiddelde aanvoer in de periode 2015-2019. Op de akkerbouwbedrijven in de Lössregio is in 2020 7% minder stikstof per ha aangevoerd in vergelijking met de periode 2015-2019. In de Kleiregio is het aandeel van dierlijke mest in de stikstofaanvoer sinds 2015 gestegen. De aanvoer via dierlijke mest steeg, gemiddeld per ha, van 93 kg stikstof in 2015 naar 111 kg in 2020. Tegelijkertijd daalde het gebruik van stikstofkunstmest van 146 kg stikstof per ha in 2015 naar 130 kg in 2020.

In de Kleiregio was de aanvoer in 2020 met gemiddeld 243 kg stikstof per ha het hoogste. De gemiddelde aanvoer op de akkerbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio lag lager met respectievelijk 204 en 191 kg stikstof per ha. In de Zandregio is de aanvoer via kunstmest is in de periode 2015-2020 met 20 kg per ha afgenomen (van 87 naar 68 kg per ha). De aanvoer via organische meststoffen (dierlijk en niet-dierlijk) in de Zandregio steeg met 9 kg/ha in de periode 2015-2020 en is van alle regio’s het hoogst (in 2020 gemiddeld 135 kg per ha).Ontwikkelingen in de stikstofafvoer
Op akkerbouwbedrijven wordt de afvoer van nutriënten hoofdzakelijk bepaald door fluctuaties in gewasopbrengsten en veranderingen in het bouwplan. Het jaar 2014 was een jaar met zeer goede oogsten ofwel hoge afvoeren en in alle grondsoortregio’s lage stikstofoverschotten. De benutting van stikstof, die de afvoer van het bedrijf als percentage van de aanvoer op het bedrijf in een bepaald jaar weergeeft, was in 2014 relatief hoog. In 2020 zijn in de Lössregio en Kleiregio vanwege de droogte, net als in 2018, tegenvallende gewasopbrengsten te zien.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page