Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Melkveehouderij

Stikstofbedrijfsoverschot toegenomen
12/23/2021


Melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) behaalden in 2020 een gemiddeld stikstofbedrijfsoverschot dat hoger lag dan in 2019. In de Veenregio is het laagste niveau van het stikstofbedrijfsoverschot, behaald (125 kg per ha). In de Lössregio is het stikstofbedrijfsoverschot (157 kg per ha) aanzienlijk toegenomen (+39 kg per ha). Melkveebedrijven in de Kleiregio hadden in 2020 een bedrijfsoverschot van gemiddeld 185 kg stikstof per ha, in de Zandregio was dit gemiddeld 155 kg stikstof per ha.


De variatie in het bedrijfsoverschot tussen bedrijven is groot. De spreiding (25-75-procentwaarde) rondom het gemiddelde bedrijfsoverschot bedraagt 121 en 212 kg per ha. Tussen regio’s verschilt deze spreiding ook.

Meer stikstof via voeraankopen in 2020
Het grootste deel van de stikstofaanvoer op melkveebedrijven bestaat uit voeraankopen. Op de tweede plaats komt de aanvoer via kunstmest. De aanvoer van stikstof op melkveebedrijven via organische mest, dieren, plantaardige producten en overige aanvoer zijn van gering belang. Melkveehouders kochten in 2020 zowel meer voer (gemiddeld +13 kg N per ha) als meer stikstofkunstmest (gemiddeld +7 kg N per ha) aan. In de Kleiregio was de aanvoer in 2020 met gemiddeld 335 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s. Bij melkveehouders in de Veenregio werd dat jaar, met gemiddeld 252 kg stikstof per ha, de minste hoeveelheid per ha aangevoerd.

 

Afvoer van stikstof met dierlijke producten en mest hoger in 2020
Op melkveebedrijven in het LMM neemt de afvoer van stikstof per ha via dierlijke producten (vooral melk) toe in 2020, evenals de afvoer van stikstof via organische mest. In 2020 bedroeg de afvoer via dierlijke producten in de Zandregio 95 kg stikstof per ha. Melkveehouders in de Kleiregio realiseerden een afvoer via dierlijke producten van 89 kg stikstof per ha. De laagste afvoer via dierlijke producten hadden melkveehouders in de Veen- en Lössregio met slechts 81 en 82 kg stikstof per ha. In de Zandregio was de afvoer via organische mest in 2020 gemiddeld 53 kg per ha en daarmee het hoogste van alle regio’s. Melkveehouders in de Veenregio hadden met gemiddeld 26 kg stikstof per ha de laagste afvoer van dierlijke mest. In de periode 2002-2016 nam de afvoer via dierlijke mest in bijna alle regio’s juist toe, met gemiddeld 30% per jaar. Door de lagere veebezetting in de laatste jaren en ondanks de toegenomen melkproductie per ha in 2017 en 2018, was het niet noodzakelijk meer stikstof en fosfaat via mest af te voeren.

 

Stikstofoverschot op bedrijfsniveau laag in de Lössregio
Melkveebedrijven in de Lössregio hebben in de periode 2006-2020 gemiddeld het laagste stikstofbedrijfsoverschot van alle regio’s, maar wel met variaties tussen jaren. Zo is het stikstofbedrijfsoverschot in 2015, 2016, 2018 en 2020 hoger dan in andere jaren. De Veenregio kenmerkt zich door een lage aan- en afvoer van stikstof per ha op bedrijfsniveau. Het overschot is daardoor in de Veenregio veelal lager dan het overschot in de Zand- en Kleiregio. In de Kleiregio is het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot door de jaren heen het hoogst, mede door de relatief hoge aanvoer van stikstof met kunstmest. De melkveebedrijven in de Zandregio hebben zowel een hoge aanvoer als een hoge afvoer van stikstof per ha waaruit een stikstofbedrijfsoverschot resulteert van 155 kg per ha in 2020. Ook in de Veenregio was de daling van het stikstofbedrijfsoverschot in de afgelopen decennia fors. In de Kleiregio is het overschot tussen 1991 en 2002 ook flink gedaald, maar daarna varieerde het overschot tussen 165 en 200 kg per ha. Melkveebedrijven in de Lössregio lieten de grootste daling van het stikstofbedrijfsoverschot zien in de periode 1991-2002, maar sindsdien is er een langzaam stijgende trend waarneembaar als gevolg van intensivering met meer voeraankopen en een oplopende melkproductie per ha.

Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page