Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Stikstofbodemoverschot per ha gestegen in 2022
21-12-2023

De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. Op melkveebedrijven in de Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) is de aanvoer van stikstof via (netto)mineralisatie in 2022 zo’n 92 kg per ha cultuurgrond. Vooral vanwege deze aanvoer is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio (2022: 175 kg stikstof per ha) van alle grondsoortregio’s het hoogst.

In 2022 hadden melkveehouders in de Zand- en Lössregio’s een bodemoverschot van gemiddeld 156 kg stikstof per ha. De collega’s in de Kleiregio (151 kg stikstof per ha) en de Veenregio (175 kg stikstof per ha) zaten daarboven. Melkveehouders in de Veenregio realiseerden in 2022 een lager stikstofbodemoverschot per ha dan in 2021. In de andere grondsoortregio’s is het stikstofbodemoverschot in 2022 hoger dan in het voorafgaande jaar. Door veranderingen in de steekproef in de Veenregio komen kleine fluctuaties in het gemiddelde aandeel veengrond voor die doorwerken in de stikstof aanvoer via (netto)mineralisatie en daarmee in het gemiddelde en de spreiding van bodemoverschot. De spreiding in het stikstofbodemoverschot in 2022 geeft een minimaal (25-procentwaarde) overschot van 107 kg per ha voor de Veenregio. In de andere regio’s ligt die grenswaarde op gelijk niveau tot circa 12 kg per ha lager. Voor het maximum (75-procentwaarde) geldt een overschot van 240 kg per ha in de Veenregio, wat tot 49 kg hoger is in vergelijking met andere grondsoortregio’s.

 

Emissie bepaalt mede het bodemoverschot
De afvoer van stikstof door weide-, stal- opslag- en mestaanwendingsemissie bedraagt in 2022 gemiddeld 54 kg per ha op melkveebedrijven. Deze emissie naar de lucht wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid stikstof van het bedrijfsoverschot om uiteindelijk het bodemoverschot te berekenen.

 

Afnemende stikstofdepositie
Naast aanvoerposten in de bedrijfsnutriëntenboekhouding wordt in de bodemboekhouding rekening gehouden met de aanvoer van stikstof door depositie, stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen en (netto)mineralisatie op bedrijven met veen- en moerige gronden. In 2021 was gemiddeld 12 kg stikstof per ha afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen. In 2022 is deze aanvoer in de Zand- en Kleiregio’s gedaald naar respectievelijk 9 en 11 kg stikstof per ha en in de Veen- en Lössregio’s naar circa 7 kg stikstof per ha. De gemiddelde depositie op melkveebedrijven in het LMM is in de periode 2002-2022 gedaald van 31 naar 19 kg stikstof per ha. Op melkveebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door (netto)mineralisatie van organische bodems gemiddeld circa 92 kg per ha. De gemiddelde mineralisatie per ha cultuurgrond neemt af, doordat het aandeel veengrond op melkveebedrijven in de Veenregio is gedaald. In de andere regio’s speelt de mineralisatie niet of nauwelijks een rol.
Kies een sector
Contactpersoon
Jamal Roskam
0317-483583
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven