Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Fosfaatbedrijfsoverschotten toegenomen
12/23/2021

Melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) betrekking heeft, hebben in 2020 gemiddeld een fosfaatoverschot van bijna 7 kg per ha. In vergelijking met het uitzonderlijke droge jaar 2018 is het overschot veel kleiner, vergeleken met 2019 is het fosfaatbedrijfsoverschot gestegen. In alle regio’s (behalve de Veenregio) is een stijging van het fosfaatbedrijfsoverschot zichtbaar in 2020, waarbij de Zandregio het hoogste overschot heeft (8 kg per ha) en de Lössregio het laagste overschot (4 kg per ha).


Variatie in overschot neemt af
Het gemiddelde fosfaatbedrijfsoverschot van melkveebedrijven in de Zandregio bedraagt 8 kg per ha in 2020. De spreiding (25-75-procentwaarde) rondom dit gemiddelde is -3 tot +18 kg fosfaat per ha, waarbij 50% van de melkveebedrijven in de Zandregio een overschot heeft tussen beide genoemde waarden. Voor de melkveebedrijven in de Klei- en de Veenregio bedraagt het fosfaatbedrijfsoverschot in beide regio’s 6 kg per ha. De spreiding in de Kleiregio is -6 tot 15 kg fosfaat per ha en -9 tot 20 kg fosfaat per ha voor de Veenregio. In Lössregio is het bedrijfsoverschot 4 kg per ha met een spreiding van -15 tot 24 kg per ha.

Aanvoer van fosfaatkunstmest is sterk gedaald 
In de periode 2002-2020 is de fosfaataanvoer uit kunstmest afgenomen. In de laatste jaren gebruikten melkveehouders nog nauwelijks fosfaatkunstmest. Dat komt vooral omdat vanaf 2014 het gebruik van fosfaatkunstmest niet meer is toegestaan op bedrijven met derogatie. Echter, niet alle melkveebedrijven maken gebruik van derogatie. Fosfaat wordt op melkveebedrijven vooral aangevoerd via het voer. Daarnaast is er aanvoer van fosfaat via organische mest, dieren en plantaardige producten.

De gemiddelde aanvoer van fosfaat op melkveebedrijven bedraagt 67 kg fosfaat per ha in 2020 dit is een stijging van ruim 6%. Dit is vooral toe te kennen aan een hoger fosfaatgehalte in het mengvoer en een lichte toename van jongvee. De aanvoer van fosfaat op melkveebedrijven is in 2020 is het hoogst op melkveebedrijven in de Zandregio (74 kg per ha) en het laagst bij melkveebedrijven in de Veenregio (55 kg per ha). De Lössregio is de enige regio met een toename van de fosfaataanvoer per ha in de periode 2002-2017. Vooral de hoeveelheid fosfaat uit voer werd hoger door de intensivering van de melkveebedrijven sinds 2002. In de andere regio’s steeg de fosfaataanvoer uit veevoer minder fors en dit ging gepaard met een daling van fosfaatkunstmest.Fosfaatafvoer stabiel in 2018-2020 
Melkveebedrijven in de Zandregio hebben naast een relatief hoge aanvoer ook een hoge afvoer van fosfaat. In 2020 was de afvoer of fosfaat 66 kg per ha. In de Veenregio was de afvoer van fosfaat in 2020 ruim 49 kg per ha. Bedrijven voeren fosfaat vooral af via de levering van dierlijke producten (zoals melk) en met organische mest. De fosfaatafvoer via melk stijgt door de stijgende melkproductie/ha. De afvoer van organische mest is vooral in de laatste jaren hoger door de verdergaande intensivering en de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen in 2015. In alle regio’s vindt zowel aanvoer als afvoer van organische mest plaats. Afvoer van fosfaat via dieren is van gering belang op melkveebedrijven. Fosfaatafvoer via plantaardige producten is in alle regio’s van belang, maar fluctueert wel op basis van de gewasgroei in de verschillende jaren. Deze afvoer kan bestaan uit de verkoop van producten of uit producten die aan de voorraad zijn toegevoegd (per saldo een hogere eindvoorraad dan beginvoorraad).Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page