Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Mestverwerkingscapaciteit - Veehouderij

Onvoldoende mestverwerking
31-3-2017

Niet alle mest die wordt geproduceerd, kan daadwerkelijk worden afgezet. Bij onvoldoende afzetmogelijkheden is er een nationaal overschot. Door het aanscherpen van de gebruiksnormen waardoor minder mest in de landbouw kan worden afgezet en door de uitbreiding van het aantal dieren moet er meer mest worden verwerkt en / of geëxporteerd. Om te voorkomen dat er een nationaal overschot is, zou in 2014 bijna 43 miljoen kg fosfaat moeten worden verwerkt. Ten opzichte van de hoeveelheid in 2013 is dat een stijging van bijna 20%. De gerealiseerde mestverwerking nam inderdaad toe, maar onvoldoende. Het nationaal fosfaatoverschot steeg daardoor. De hoeveelheid mest die verplicht moet worden verwerkt, is in 2014 17 miljoen kg fosfaat en blijft vooralsnog flink achter bij de benodigde hoeveelheid.Kies een sector
Contactpersoon
Katrin Oltmer
+31628517514
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven