Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Gewasarealen - Akkerbouw

Gewasareaal
18-4-2024


In 2023 nam door een wijziging in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) het aantal bedrijven dat akkerbouwgewassen teelt en het areaal akkerbouwgewassen toe. Dit kwam in belangrijke mate door uitbreiding van het areaal agrarische natuurmengsel binnen de categorie overige akkerbouwgewassen en uitbreiding van de arealen braak en groenbemesting. Die teelten vinden niet alleen plaats op bedrijven die al akkerbouwgewassen teelden, maar ook op veehouderijbedrijven zonder akkerbouwgewassen, zoals melkveebedrijven met alleen grasland of snijmais als gewas. Veelal gaat het bij die nieuwe teelten maar om relatief kleine oppervlakten. Hierdoor is de toename van het areaal akkerbouwgewassen relatief beperkt, maar is wel sprake van een flinke toename van het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven