Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Specialisatiegraad - Akkerbouw

Specialisatiegraad
5-6-2023


Voor de definitie van gespecialiseerde bedrijven en specialisatiegraad; zie bij Meer informatie - Toelichting indicator.

In 2022 is er sprake van een trendbreuk in de typering doordat het aantal paarden en ponys niet meer wordt uitgevraagd. Nu is van die bedrijven alleen het areaal grasland bekend en worden ze ingedeeld bij akkerbouwbedrijven in plaats van bij overige graasdierbedrijven. Dit zorgt in 2022 voor een toename van het aantal bedrijven en een afname van het areaal cultuurgrond per bedrijf. In 2023 is de uitvraag naar paarden en ponys wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven