Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Bedrijven en schepen - Oestervisserij

Oestersector bestaat uit 38 bedrijven
9/30/2022

De Nederlandse oestersector bestond in 2022 uit 38 bedrijven die in meerdere of mindere mate actief zijn in de sector. Deze bedrijven zijn onder te verdelen in vier categorieën (Bron: A. Cornellisse – NOV - September 2022):


Deze bedrijven zijn onder te verdelen in vier categorieën (Bron: A. Cornellisse – NOV - September 2022): met tussen haakjes het actuele aantal:

1. kweekbedrijven (5)
2. kweekbedrijven/handelaren (6)
3. (voornamelijk) handelaren (17)
4. inactieve bedrijven die wel oesterpercelen hebben en deze dan wel niet actief gebruiken dan wel verhuren aan anderen (10)

De bedrijven in de eerste twee categorieën zijn voor meer dan 75% afhankelijk van de oesterkweek. De 17 bedrijven uit categorie 3 zijn naast een klein gedeelte kweek voornamelijk actief in de verwerking en de import en export van oesters, of in andere vormen van visserij.

Binnen de oestersector waren in 2022 27 schepen actief, met een bemanning van ongeveer 56 FTE. Het merendeel van deze schepen is meer dan 20 jaar in de vaart. Door de recente toename in de off-bottom kweek (en het ander type schip dat daarvoor nodig is) bestaat de vloot ook uit minimaal 6 schepen die specifiek voor dit doel worden ingezet (Bron: A. Cornellisse – NOV - September 2022).
Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page