Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Bedrijven en schepen - Oestervisserij

Oestersector bestaat uit 38 bedrijven
9/24/2021

De Nederlandse oestersector bestond in 2021 uit 38 bedrijven die in meerdere of mindere mate actief zijn.


Deze bedrijven zijn onder te verdelen in vier categorieën (Cornelisse - NOV, April 2021, pers. med.), met tussen haakjes het actuele aantal:

1. kweekbedrijven (5)
2. kweekbedrijven/handelaren (6)
3. (voornamelijk) handelaren (17)
4. inactieve bedrijven met oesterpercelen die worden verhuurd aan anderen of die ze niet actief gebruiken (10)

De bedrijven in de eerste twee categorieën zijn voor meer dan 75% afhankelijk van de oesterkweek. De 17 bedrijven uit categorie 3 houden zich voor een klein deel bezig met kweek en zijn daarnaast voornamelijk actief in de verwerking; de import en export van oesters; of in andere vormen van visserij.

Binnen de oestersector waren in 2020 26 schepen actief, met een bemanning van 56 fte. Het merendeel van deze schepen is meer dan 20 jaar in de vaart. Door de recente toename in de off-bottomkweek (en het ander type schip dat daarvoor nodig is) zijn er in de vloot minimaal 4 schepen die specifiek voor dit doel worden ingezet (Cornelisse – NOV, April 2021, pers. med.).Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page