Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Leeftijd schepen - Kottervisserij

Nieuwbouw kottersector in 2018, 2019 en 2020 goed zichtbaar
9/24/2021

Het aandeel kotters jonger dan 10 jaar in de vloot was in 2020 (net als in 2019) slechts 7%. In 2018 was dit aandeel nog lager: 4,5%. De stijging van het aantal relatief jonge kotters wordt veroorzaakt door nieuwbouwschepen.

In het jaar 2016 en de jaren daarna waren de nettoresultaten hoog en zijn meerdere nieuwbouwopdrachten gegeven. Dikwijls ter vervanging van bestaande kotters, maar soms ook als uitbreiding binnen een bedrijf. Vaak betreft het schepen waarmee meer dan 1 vistechniek kan worden toegepast (multipurpose). Diverse actuele onzekerheden (onder andere Brexit, ruimte op zee door aanleg windparken en beschermde natuurgebieden) en afnemende vangsten hebben een remmende werking op investeringen met nieuwbouworders of renovatie van bestaande schepen. De meerderheid van de kotters (76%) is ouder dan 20 jaar.De leeftijdsopbouw van de kotters per haven verschilt fors. De vissersplaatsen Katwijk en Texel hebben de jongste vloot van Nederland, met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 20 en 22 jaar. De gemiddelde leeftijd van de gehele kottervloot (293 kotters) bedroeg in 2020 37 jaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page