Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Motorvermogen schepen - Kottervisserij

Hoger totaal motorvermogen door meer grote kotters
9/24/2021

In 2020 is het totale motorvermogen in de kottervisserij met 1.300 pk (1%) toegenomen. Het totaal vermogen bedroeg aan het einde van 2020 circa 217.000 pk. De toename van het motorvermogen vindt zijn oorzaak voornamelijk in de stijging van het aantal actieve kotters: van 291 schepen in 2019 naar 293 in 2020.

In 2020 werden alleen twinrig-/flyshootkotters toegevoegd aan de vloot. Deze vangsttechnieken vereisen minder motorvermogen en verbruiken daardoor minder brandstof dan de bijvoorbeeld de boomkortechniek.Per 31 december 2020 bestond de kottervloot uit 293 actieve schepen. De belangrijkste segmenten binnen de kottervisserij zijn de 261-300 pk-klasse (158 schepen) en de grote kotters met een motorvermogen tussen de 1.501 en 2.000 pk (66 schepen). In 2020 is het aantal kotters in de klasse <=300 pk met 1 kotter afgenomen. De kotters >300 pk kenden een toename van 3 kotters. Het segment van meer dan 300 pk bevat vooral flyshoot- en twinrigkotters en grotere platviskotters.


Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page